G R E E N P E A C E P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 23 maart 1999

Greenpeace wil stop op transport en winning olie in Noordpoolgebied

MILIEU-EFFECTEN OLIERAMP EXXON VALDEZ VEEL ERNSTIGER DAN VERWACHT

Aan de vooravond van de tiende verjaardag van de ramp met de Exxon Valdez (24 maart 1989) eist Greenpeace dat transport en winning van nieuwe olie in het Noordpoolgebied wordt stopgezet. De kwetsbaarheid van gebieden als de Noordpool en de Waddenzee én de klimaatproblematiek vragen om bescherming tegen de olie-industrie. Bestaand transport en winning van olie moet aan hogere technische eisen voldoen en de financiële aansprakelijkheid voor (tanker)ongelukken moet bij de eigenaren van de vracht komen te liggen: de oliemultinationals.

De effecten van de ramp met de Exxon Valdez zijn veel ernstiger dan verwacht. Tien jaar na het ongeluk zijn de gevolgen van de olieramp nog duidelijk zichtbaar. De stranden van Prince William Sound (Alaska) zijn met olie vervuild en het milieu heeft zich nog steeds niet hersteld. Zo zijn de aalscholverpopulatie, de haringstand en de zalmpopulatie nog steeds niet op pijl. Bovendien weigert Exxon (Esso) de 5 miljard dollar schadevergoeding te betalen, waartoe het in 1994 door de rechter is veroordeeld. Volgens Greenpeace probeert Exxon door een ongekend juridisch offensief zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Exxon heeft weinig van de ramp geleerd: nog steeds worden enkelwandige tankers gebruikt in plaats van dubbelwandige, die als drijvende tijdbommen het milieu in Alaska bedreigen.

De oliemultinationals zegden direct na het ongeluk in 1989 toe in Alaska dubbelwandige tankers te zullen inzetten. Dubbelwandige tankers kunnen bij een ongeluk de kans op het vrijkomen van grote hoeveelheden olie aanzienlijk verkleinen. Ondanks deze belofte is er sinds 1989 niets gebeurd: in 1999 heeft slechts 10 procent van de olietankers in Prince William Sound een dubbele wand, evenveel als in 1989. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft al in 1992 besloten, dat in de toekomst alleen dubbelwandige tankers mogen worden ingezet. De industrie krijgt echter te lang de tijd om over te schakelen op dubbelwandige tankers. In de Verenigde Staten mogen schepen zonder dubbele wand nog tot 2015 varen, in andere landen zelfs tot 2026.

Transport van olie per tanker is niet de enige bedreiging voor Alaska. BP Amoco wil met nieuwe en riskante technologieën olie winnen in de met ijs bedekte zeeën van Alaska. Hiermee wordt het Noordpoolgebied opengelegd voor de olie-industrie. Een nieuwe olieramp wacht als de op de zeebodem gelegen pijpleiding in de winter door ijsmassa’s beschadigd wordt. BP probeert als de grootste en belangrijkste oliemaatschappij in Alaska een nieuw terrein voor de olie-industrie bloot te leggen: met het Northstar-projekt in de Zee van Beaufort wil BP voor het eerst aantonen dat het mogelijk is olie in het Noordpoolgebied te winnen. Greenpeace wil dat de olie-industrie Alaska met rust laat.

Deel: ' Greenpeace stop transport en winning olie Noordpoolgebied '
Lees ook