Greenpeace Nederland

Amsterdam, 6 april 1999
Noodopslag hoogradioactief afval in Zeeland door verdraaide feiten

GREENPEACE EIST DAT JORRITSMA

BESLUIT INTREKT

De beslissing van minister Jorritsma van Economische Zaken om noodopslag van hoogradioactief afval in Zeeland toe te staan berust op verdraaide feiten. De dreiging dat de onderzoeksreactor van het ECN in Petten, de producent van het afval, zou moeten sluiten als er voor eind maart geen oplossing voor het afvalprobleem gevonden werd, blijkt loos te zijn. Die termijn is inmiddels overschreden, maar de reactor draait nog op volle toeren.
Vorig jaar werd de noodklok geluid voor de Pettense reactor. Het koelbassin, waar hoogradioactieve verbruikte brandstofstaven opgeslagen worden, zou zo vol zijn dat sluiting voor eind maart dit jaar dreigde. Deze panieksituatie legitimeerde volgens het ministerie van Economische Zaken een noodoplossing: het gevaarlijke hoogradioactieve afval zou in containers bij de COVRA in Zeeland opgeslagen worden, in een loods die slechts geschikt is voor laagradioactief materiaal.

Dat de situatie niet zo ernstig was als destijds werd beweerd blijkt uit het feit dat er nog steeds geen transport van brandstofstaven naar Zeeland gepland staat. Volgens officiele berichten uit Brussel, de reactor is Europees eigendom, blijkt dat opslag van het afval in Petten nog tot het jaar 2000 mogelijk is. Deze informatie wordt noch door het ECN noch door het ministerie van Economische Zaken tegengesproken.
Greenpeace eist dat minister Jorritsma haar besluit om het hoogst gevaarlijke afval in Zeeland op te slaan intrekt. Om deze eis kracht bij te zetten zal Greenpeace nog deze week zevenduizend Zeeuwse handtekeningen aan minister Jorritsma aanbieden. De milieuorganisatie voelt zich in haar protest ook gesteund door de gemeente Borsele en de Provincie Zeeland, die zich allen in niet mis te verstane bewoordingen tegen de onverantwoorde opslag hebben uitgesproken.

_____________________________________________________________

Greenpeace NL
Keizersgracht 174
1016 DW Amsterdam
tel **31 20 - 4223344
Giro 44
www.greenpeace.org/~nl
sdesk@ams.greenpeace.org

_________________________________________________________________

Deel: ' Greenpeace tegen noodopslag radioactief afval in Zeeland '
Lees ook