IHC Caland NV

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd of gedistribueerd in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of Japan. Persbericht IHC Caland N.V.

overtoewijzingsoptie ("greenshoe Optie") uitgeoefend

IHC Caland maakt bekend, dat ABN AMRO Rothschild, in haar hoedanigheid als Global Co-ordinator van de internationale emissie van 2.447.013 Gewone Aandelen IHC Caland, de overtoewijzingsoptie ("Greenshoe Optie") van 367.052 additionele Gewone Aandelen heeft uitgeoefend.

Hiermee neemt de totale opbrengst van de emissie toe met circa 17 miljoen tot een totaal van 134 miljoen (ofwel 2.814.065 Gewone Aandelen)

Betaling en levering
Betaling en levering van de Gewone Aandelen zullen plaatsvinden op woensdag 10 oktober 2001. Naar verwachting zullen de Gewone Aandelen op woensdag 10 oktober 2001 tot de notering op de Officile Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. worden toegelaten.

De Raad van Bestuur Schiedam, 9 Oktober 2001

Voor verder informatie:
IHC Caland N.V., 's Gravelandseweg 557
3119 XT Schiedam, The Netherlands

Ir. J.J.C.M. van Dooremalen, President
Telephoon: (+31) 10 2466980
Fax: (+31) 10 2466990
E-mail: brenda.cresswell@ihccaland.nl
Website: www.ihccaland.nl

Dit document behelst geen (onderdeel van een) aanbod tot verkoop of uitlokking van een aanbod tot koop of uitgifte van enige effecten in de Verenigde Staten of elders. De effecten van IHC Caland N.V. worden niet geregistreerd op grond van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, of aan of voor rekening van, of namens "U.S. persons" (zoals gedefinieerd in Regulations S onder de Securities Act), tenzij deze effecten geregistreerd zijn op grond van de Securities Act of zijn vrijgesteld van registratie.

FSA / stabilisation

Deel: ' Greenshoe Optie IHC Caland uitgeoefend '
Lees ook