Gemeente Amersfoort


24 februari 1999

Vanaf april 1999 Greenwheels-auto's in de stad

Als gevolg van opgelopen levertijden van auto's is het niet mogelijk gebleken om vanaf januari 1999 in Amersfoort met Greenwheels auto's te starten. Naar verwachting zullen de Greenwheels auto's per eind maart/ begin april in Amersfoort arriveren. Op elf verschillende uitgiftepunten in de stad zullen dan Greenwheels-auto's staan.

De gemeente en Greenwheels betreuren de opgelopen vertraging. Uit aanvragen voor informatie-pakketten bij Greenwheels blijkt dat er meer dan voldoende belangstelling is voor Greenwheels-auto's in Amersfoort.

Reden dit voor autodeel-project Autodelen is ''n van de mogelijkheden om het autogebruik terug te dringen. Uit CBS-gegevens blijkt dat 1 op de 3 auto's alleen voor sociaal- recreatieve doelen wordt gebruikt en gemiddeld 23 uur per dag stil staat. Het gebruik van de auto wordt effici%nter als de auto gedeeld wordt met anderen; als alternatief naast de fiets en het openbaar vervoer. Amersfoort streeft naar het afremmen van de groei van het autoverkeer. Naast het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer is ook autodelen een goed instrument in het kader van het Amersfoorts verkeers- en milieubeleid. Daarom heeft de gemeente in november 1998 besloten met het bedrijf Greenwheels een autodeel-project in Amersfoort op te zetten.

Meer weten? Voor meer informatie over het autodelen in Amersfoort (of aanmeldingen) kunt u bellen met het Greenwheels-informatienummer 0900 - 2100100.

Deel: ' Greenwheels-auto's in Amersfoort '
Lees ook