Universiteit van Amsterdam


Universiteit van Amsterdam heeft nieuw derde collegelid

Greetje van den Bergh benoemd in College van Bestuur UvA

Raad van Toezicht kiest voor vrouw met brede achtergrond

Persbericht 29 juni 1999

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam, drs. C.G.G. Spaan, maakte vanmorgen de benoeming bekend van mw.drs. M.F. van den Bergh tot derde lid van het College van Bestuur. Sinds dr. Sijbolt Noorda op 4 januari 1999 de overleden Jankarel Gevers als voorzitter opvolgde, bestond er een vacature voor een derde lid. Het College van Bestuur bestaat uit drie leden; één zetel is voor de rector magnificus, prof.dr. Jaap Franse. Mw Van den Bergh begint aan de UvA bij de aanvang van het academisch jaar 1999-2000. mw.drs. M.F. van den Bergh

Mw. Van den Bergh is volgens Spaan de juiste persoon voor deze veeleisende bestuursfunctie. Spaan kenschetst haar als een teamspeler, ze heeft leiderschapskwaliteiten, en ervaring met het besturen en managen van een complexe organisatie. Greetje van den Bergh (1947) studeerde vertaalwetenschap aan de UvA, werkte bij de buitenlandredactie van NRC Handelsblad, als literair vertaler en publicist en als senior-beleidsmedewerker bij Binnenlandse Zaken. Van 1993 tot 1997 vervulde ze de functie van algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Daarna werd zij hoofdinspecteur Hoger Onderwijs. Van den Bergh vervulde en vervult een aantal nevenfuncties op het terrein van cultuur, politiek en wetenschap.

Bestuursvoorzitter Noorda is verheugd over de benoeming. 'Greetje van den Bergh lijkt ons heel goed te passen in onze werkwijze van collegiaal besturen. We hebben vertrouwen in haar vermogen aan het complexe beleidsproces mee sturing te geven. Bovendien past haar culturele profiel uitermate goed bij de stedelijke omgeving van onze universiteit én de internationale relaties die de UvA onderhoudt en wenst te intensiveren.'

Procedure
De Raad van Toezicht bestaat naast voorzitter Kees Spaan (Wegener Arcade) uit Harry Groen (wethouder Amsterdam), Bernard Al (Wolters Kluwer), en Jacqueline Rijsdijk (De Nederlandsche Bank). Ed van Thijn (bijzonder hoogleraar UvA), sinds juni lid van de Eerste Kamer, was nog betrokken bij de procedure. Sinds de invoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur in 1997 benoemt de Raad van Toezicht de universiteitsbestuurders. Tot die tijd was dit het prerogatief van de minister van Onderwijs. De Raad van Toezicht sprak in januari 1999 als zijn streven uit bij voorkeur een vrouw te willen benoemen. De Centrale Ondernemingsraad, de Centrale Studentenraad en de decanen van de faculteiten, zijn over de benoeming gehoord en hebben positief gereageerd.

Deel: ' Greetje van den Bergh in College van Bestuur UvA '
Lees ook