CDA

Oomen-Ruijten: Grensarbeiders moeten zich particulier kunnen verzekeren

Buitenlanders die in Nederland gaan werken en boven de loongrens voor het ziekenfonds uitkomen worden niet, of tegen torenhoge premies, geaccepteerd door particuliere ziektekostenverzekeraars
CDA-Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten vindt dit niet toelaatbaar en heeft de Europese Commissie vragen gesteld over deze strijdigheid met Europese wetgeving.

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt komen steeds meer mensen van buiten Nederland in Nederland werken. De lonen zijn omwille van de krapte aantrekkelijk. Het betreft hier niet alleen Belgen en Duitsers die in Nederland werkzaam zijn, maar ook Nederlanders die verhuisd zijn naar België en in Nederland blijven werken. Voor velen onder hen betekent dit dat zij een inkomen verdienen boven de loongrens. De particuliere ziektekostenverzekeraars weigeren echter deze mensen te accepteren, met als argument dat zij niet de risico's van in het buitenland wonenden op zich kunnen nemen.

Ria Oomen-Ruijten houdt zich al geruime tijd bezig met de problematiek rondom grensarbeid. De weigering van de verzekeraars was voor haar aanleiding om de Europese Commissie om opheldering te vragen. Oomen-Ruijten: "Grensarbeiders worden keer op keer geconfronteerd met dit soort problemen, terwijl zij toch de belichaming van de vrije-verkeersgedachte zijn. Ook betwijfel ik sterk of de weigering van de verzekeraars, dan wel de zeer hoge premie die één van hen bedingt, wel toegestaan zijn in het kader van het verbod op discriminatie naar nationaliteit, dat in verschillende Europese verordeningen is vastgelegd."
De Europese Commissie heeft zes weken de tijd om op de vragen te reageren.

Meer informatie: Ria Oomen-Ruijten, +31 6 53 232412

Deel: ' 'Grensarbeiders moeten zich particulier kunnen verzekeren' '
Lees ook