Persbericht
Grenzeloos leren

Zoetermeer, 28 augustus 2001
Het kabinet brengt een vijftal verkenningen uit die een systematische analyse bieden van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen op middellange termijn.
In "Grenzeloos leren"wordt een aantal opties beschreven voor onderwijs en onderzoek.
Het uitbrengen van deze verkenningen in het laatste jaar van het kabinet toont ambitie.
Dat is met name voor onderwijs van groot belang. Ingezette processen moeten na dit kabinet doorgaan of zelfs nog sterkere impulsen krijgen. De Onderwijsbond-CNV acht het zeer belangrijk dat over de opties een brede discussie start zodat de politiek zich niet kan onttrekken aan het op korte termijn keuzes maken. Dat klemt des te meer omdat de opties vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. De Onderwijsbond-CNV zal daarbij vanaf het begin betrokken moeten worden. Dat geldt zeker ook voor de discussie over de invulling van artikel 23 van de Grondwet, waarvan de Onderwijsbond-CNV met voldoening vaststelt dat de bewindslieden het artikel als zodanig niet ter discussie stellen. Maar daarmee is het laatste woord bepaald nog niet gezegd. De erkenning dat voor de positie van alle werkenden in het onderwijs nog meer moet worden gedaan na de eerste stappen die gezet zijn, is ook belangrijk.
Dat vraagt overigens wel om een concrete in vulling, het beschikbaar stellen van extra geld op korte en middellange termijn. Daarom herinneren we de bewindslieden nog eens aan hun belofte om een meerjaren investeringskader te schetsen.
Extra geld zal het onderwijs ook na deze kabinetsperiode zeker nodig hebben.
Voor inlichtingen: Frans van Rooij 06-53162468

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Grenzeloos leren' aantal opties voor onderwijs en onderzoek '
Lees ook