Gemeente Smallingerland

Grenzen particuliere tuinen (19-06-2002)

Waar gemeentelijk groen grenst aan particuliere tuinen zien wij dat dit in een enkel geval leidt tot grensoverschrijdingen. Tuineigenaren maken hun eigen tuin wat groter ten koste van het algemeen groen. Met name bij houtsingels en grasstroken is dit het geval. Er zijn eigenaren die willens en wetens de grens wat verleggen, maar ook argeloze eigenaren die niet beter weten. De meeste tuineigenaren houden zich overigens keurig aan de erfgrens.

Binnenkort gaat de gemeente wat nauwkeuriger kijken naar de tuingrenzen. Bij geconstateerde grensoverschrijdingen kan de gemeente besluiten de nodige stappen te ondernemen om de grond weer in bezit te krijgen. Met andere woorden: is de grens van uw tuin ook niet helemaal zoals die zijn moet, wees verstandig, pas het aan!

Deel: ' Grenzen particuliere tuinen Smallingerland '
Lees ook