Actueel

Haags Kinderontvoeringsverdrag; twee in Nederland wonende kinderen hoeven niet naar hun in Griekenland wonende Griekse vader te worden gebracht

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 27-09-2001

Een Griekse vader verzoekt teruggeleiding van de kinderen -geboren uit zijn huwelijk met een Nederlandse vrouw, waarover zij beiden het gezag hebben- naar Griekenland. Hij stelt dat hij de vrouw geen toestemming heeft gegeven om de kinderen in Nederland achter te houden. Nadat vader had begrepen dat de kinderen niet naar Griekenland zouden terugkeren, hebben vader en de Centrale Autoriteit meer dan een jaar gewacht met het indienen van het teruggeleidingsverzoek bij de rechtbank. De Centrale Autoriteit stelt zich op het standpunt dat het verzoek wél binnen een jaar is ingediend, omdat het tijdstip van indiening bij de Centrale Autoriteit doorslaggevend is en niet het tijdstip van indiening bij de rechtbank.
De rechtbank deelt dit standpunt niet en gaat vervolgens over tot het beoordelen van de vraag of de kinderen inmiddels in Nederland zijn "geworteld". De rechtbank is van oordeel dat dat inderdaad het geval is en wijst het verzoek tot teruggeleiding af.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD3855
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Griekse kinderen mogen bij moeder in Nederland blijven '
Lees ook