Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Groei files afgeremd in 2000

GROEI FILES AFGEREMD IN 2000

Het aantal files is in het jaar 2000 met drie procent gestegen ten opzichte van 1999, dat nog een stijging van negentien procent kende. Het totaal aantal files in het jaar 2000 is 30255. De filezwaarte is ongeveer gelijk gebleven terwijl in 1999 ook hierbij een forse stijging van tien procent geconstateerd was. De vergelijking met de groei van het verkeer van twee procent ten opzichte van 1999 geeft aan dat de groei van de filezwaarte achterblijft bij de groei van het autoverkeer.

De filezwaarte bepaalt de rangschikking in de File Top 50 die ieder jaar wordt samengesteld door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en het Trafffic Information Centre (TIC). De filezwaarte, weergegeven in kilometer-minuten, wordt berekend door per filemelding de duur van de file te vermenigvuldigen met de lengte van de file. Het aantal files geeft geen informatie over de gemiddelde lengte en gemiddelde duur van elke file. De filezwaarte geeft daarom een betrouwbaarder beeld over knelpunten in de bereikbaarheid dan het aantal files.

De stabilisering van het aantal files over 2000 is vooral te danken aan de afronding van werkzaamheden die in het jaar daarvoor tot extra files hebben geleid. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen getroffen zoals de uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtauto.s, de openstelling van een plusstrook op de A27 Houten-Everdingen, spitsstroken op de A73 en de A4 en de opening van de 2e Lekbrug op de A2 eind 1999.

Uit de gegevens van AVV en het TIC blijkt dat het aantal files buiten de spits is toegenomen met tien procent van 3289 files in 1999 tot 3621 files in 2000. Dit duidt erop dat het verkeer overdag sterk is gegroeid. Maandagochtend en vrijdagmiddag vanaf drie uur zijn de dagdelen waarop de meeste files op de wegen staan. Er is bovendien geconstateerd dat ochtendspits steeds vroeger begint. Op vrijdagochtend is het op de Nederlandse wegen het rustigst. De avondspits is in aantal files toegenomen van ongeveer 10445 in 1999 tot 11000 in 2000.

Het aantal files als gevolg van een ongeval is gegroeid met vijf procent tot 3588 files. Het aantal kijkfiles is evenredig gestegen tot 241 files.

De lijst met filecijfers kunt u vinden op www.minvenw.nl

Saskia Kranendonk, ministerie van Verkeer en Waterstaat 070 - 3517116

25 jul 01 09:14

Deel: ' Groei files afgeremd in 2000 '
Lees ook