CBS

Groei internationale handel neemt verder af

In mei is de waarde van de uitvoer van goederen ten opzichte van mei vorig jaar met 7 procent gestegen tot ruim 46 miljard gulden (21 miljard euro). De invoer is met 4 procent toegenomen tot 42 miljard gulden. Zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Deze groeicijfers zijn de laagste sinds augustus 1999. Al enkele maanden neemt de groei van de invoer en uitvoer af. Dit hangt ten dele samen met het teruglopende tempo van de prijsstijgingen. De groei in mei van dit jaar is gehalveerd ten opzichte van de groei van vorige maand. De waardestijging van de uitvoer is nog steeds hoger dan die van de invoer, waardoor het handelsoverschot in 2001 verder oploopt. Het saldo over de eerste vijf maanden van dit jaar bedraagt ruim 21 miljard gulden.

Handelsoverschot met België sterk gestegen
In mei is het handelsoverschot met België sterk gestegen in vergelijking met mei vorig jaar. Het positieve saldo bedraagt in mei 1,7 miljard gulden, 70 procent meer dan in mei 2000. België is na Duitsland de grootste handelspartner van Nederland. Bijna een achtste van de totale uitvoerwaarde betreft goederen die op de Belgische markt zijn afgezet. De stijging van het overschot is veroorzaakt door een meer dan gemiddelde groei van de export met 11 procent en een afname van de import met 4 procent. Met name de uitvoerwaarde van aardgas, chemische producten en elektrische apparaten en machines is toegenomen. De daling van de invoer in mei van dit jaar is deels een gevolg van de MKZ-crisis. In vergelijking met mei vorig jaar is de invoer van levende dieren, vlees- en zuivelproducten uit België afgenomen.

Forse toename invoer uit China
De waarde van de invoer uit China neemt sterk toe. In mei is de invoer uit China met 19 procent gestegen tot 1,6 miljard gulden. De belangrijkste bijdrage aan deze stijging betreft de invoer van elektrische apparaten en machines. China komt daarmee op gelijke hoogte met Japan, de gebruikelijke grootste Aziatische handelspartner van Nederland. Een vijfde deel van de totale invoer van goederen is afkomstig uit Azië. In vergelijking met mei 2000 is de waarde van de goedereninvoer uit Azië in mei van dit jaar met 6 procent gestegen tot bijna 9 miljard gulden. De uitvoer van het Nederlandse bedrijfsleven naar China blijft beperkt, slechts een half procent van de totale uitvoer. Het handelstekort met China stijgt het snelste. Na de Verenigde Staten levert de handel met China verreweg het grootste saldotekort op.

Technische toelichting
De maandcijfers van de in- en uitvoer van goederen worden tweemaal per jaar nader vastgesteld. Bijstellingen zijn dus mogelijk. De in- en uitvoer van diensten worden buiten beschouwing gelaten. Mei telt in 2001 en 2000 een gelijk aantal werkdagen.

Deel: ' Groei internationale handel neemt verder af '
Lees ook