Gemeente Amsterdam

|
Groei inwonertal Amsterdam stagneert

Groei inwonertal Amsterdam stagneert

In 2001 is de bevolking van Amsterdam met slechts 788 inwoners toegenomen tot 735.328. Daarmee lijkt de trend van bevolkingstoename die in 1997 inzette, te stagneren.

Amsterdam telt 543.642 inwoners met de Nederlandse nationaliteit. De verdere verdeling in nationaliteiten is:

* 1986 mensen: zonder/onbekende nationaliteit
* 815 mensen: meerdere vreemde nationaliteiten
* 919 mensen: Nederlandse plus meerdere vreemde nationaliteiten
* 41 mensen: in behandeling als Nederlander
* 8548 mensen: vreemde nationaliteit

* 102439 mensen: bipatride (Nederlander met één vreemde nationaliteit)

Deze Amsterdammers hebben 173 verschillende nationaliteiten. Dat zijn twee nationaliteiten minder dan vorig jaar. De enige personen uit de landen Centraal Afrikaanse Republiek, Gabon en Liechtenstein hebben Amsterdam verlaten en één persoon uit Andorra heeft zich in Amsterdam gevestigd. Van alle nationaliteiten zijn de Marokkaanse (57.674), Turkse (35.273), Britse (8.324) en Surinaamse (6.216) gemeenschappen het grootst.

De bevolkingscijfers over 2001 ten opzichte van die van 2000:

Tabel

Voor nadere informatie kunt u bellen met Register Amsterdam: Unit Nationaliteiten en VOG, tel. 020-5519055 of de afdeling Communicatie, de heer H. Stork, tel. 020-5519074.

^


-

© gemeente Amsterdam - 12-06-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Groei inwonertal Amsterdam stagneert '
Lees ook