Ministerie van Justitie

Groei loterijmarkt, hogere afdracht aan goede doelen 6 juni 2002

Hogere afdracht aan goede doelen

De markt van de landelijke, permanente loterijen is vorig jaar met bijna 9 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale omzet bedraagt 1351 miljoen euro. In totaal is 663 miljoen euro besteed aan prijzen. De totale afdracht aan de goede doelen bedraagt 307 miljoen euro. De staat ontving, inclusief kansspelbelasting, 177 miljoen euro. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Kansspelbeleid van staatssecretaris Kalsbeek van Justitie. De rapportage is inmiddels aan de Tweede Kamer gezonden.

De loterijmarkt kent al jaren een groei. In 1999 groeide de markt met 9 %, in 2000 met 3,2 % en in 2001 is de groei weer gestegen met 8.7 %. Ook de afdracht aan de goede doelen is in 2001 met 9 % gestegen van 280 miljoen naar 307 miljoen. De afdracht aan de staat bedraagt 177 miljoen euro, bestaande uit 121 miljoen vanuit de Staatsloterij (SENS) en 56 miljoen kansspelbelasting. De SENS heeft het grootste marktaandeel met 48,8 procent, daarna de Nationale PostcodeLoterij (21,7 %) en De Lotto met 18,%.

De jaarlijkse groei van de loterijmarkt is voor de overheid een reden geweest om enkele wijzigingen van het beleid in gang te zetten. In het eerder verschenen kabinetsstandpunt werd onder meer voorgesteld om het aantal vergunninghouders voor goede doelen loterijen uit te breiden en de vergunningvoorwaarden te harmoniseren. De harmonisatie van de vergunningvoorwaarden voor de loterijen zal onder meer vorm krijgen door het instellen van een vast afdrachtpercentage (aan goed doel of de staat) in het jaar 2006. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de behoefte aan het uitbreiden van het aantal loterijen. De Tweede Kamer zal voor 1 januari 2003 over de uitkomsten worden geïnformeerd. Uitbreiding van het aantal permanente landelijke vergunninghouders zal dan ook op zn vroegst per 1 januari 2005 plaatsvinden.

Mede op verzoek van de Tweede Kamer worden de ontwikkelingen op de kansspelmarkt nauw gevolgd.

Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de wenselijkheid van het uitbreiden van het aantal casino's en de structurering van het casinoaanbod . Dit onderzoek zal eind dit jaar zijn afgerond. Handhaving

De afgelopen jaren heeft zich een nieuw verschijnsel voorgedaan in de vorm van internet gokzuilen. Dat zijn zuilen die een computer bevatten waarop tegen betaling (met behulp van een chip card) kansspelen beoefend kunnen worden. Deze internet gokzuilen staan met name opgesteld in gelegenheden als cafetarias en snackbars. Inspanningen van politie en het Openbaar Ministerie hebben inmiddels geleid tot de eerste strafrechtelijke veroordeling voor exploitatie van een dergelijke internetzuil. Op 20 december 2001 heeft de Rechtbank Arnhem een exploitant veroordeeld tot een boete van fl. 10.000,- (waarvan fl. 5.000,- voorwaardelijk). Mede naar aanleiding van deze uitspraak is het Ministerie van Justitie enige tijd geleden een gecombineerde actie tegen internet gokzuilen gestart, waarbij politie, justitie, het ministerie van Economische Zaken en de toezichthouder op speelautomaten Verispect BV en gemeenten betrokken zijn.

De laatste tijd worden weer in toenemende mate illegale piramidespelen georganiseerd in Nederland. Op 1 mei jl. heeft de Rechtbank s-Hertogenbosch de spelen Titan en Eurostar Business Club aangemerkt als piramidespelen en derhalve verboden op grond van de Wet op de kansspelen. De rechtbank veroordeelde de organisator tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Voorts heeft de rechtbank de verdachte veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van ruim 90.000 euro aan de gedupeerde deelnemers. De mededaders werden veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een half jaar voorwaardelijke celstraf.

In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst, in samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en gemeenten, in het kader van het project Joker 55 illegale casinos gesloten. Ook zijn een aantal (her)starts voorkomen. Op basis van de ervaringen met het project Joker wordt de gecombineerde, integrale aanpak van illegale casinos in dezelfde vorm voortgezet. Een aantal gemeenten heeft de Algemene Plaatselijke Verordening gewijzigd met het oog op het voorkomen van een mogelijke (her)start van illegale casinos.

Bron: Directie Voorlichting

Deel: ' Groei loterijmarkt '
Lees ook