VODAFONE
https://www.vodafone.nl

Vodafone Nederland: groei postpaid klanten zet door

Maastricht, 28 januari 2003 - Het totaal aantal klanten van Vodafone in Nederland bedroeg per 31 december 2002 3.284.000. Het aantal postpaid klanten van Vodafone in Nederland steeg sterk met 15%, terwijl het aantal prepaid klanten afnam met 6%, beide in vergelijking met december 2001.

Groter aandeel postpaid klanten
In het derde kwartaal van het financiële jaar (oktober tot en met december 2002), steeg het aantal postpaid klanten met 55.000. Per 31 december 2002 had Vodafone Nederland 1.294.000 postpaid klanten. Dit vertegenwoordigt 39% van het totale klantenaantal, in vergelijking met 35% een jaar geleden. Het aantal prepaid klanten nam in de periode van oktober tot en met december af met 42.000. Het totale aantal prepaid klanten bedroeg op 31 december 2002 1.990.000.

Actief deel klantenbestand
In december 2002 was 93% van het totale klantenbestand actief. Het actieve deel van de postpaid klanten bleef hoog met 99% en het actieve deel van de prepaid klanten bedroeg 90%. Een actieve klant is een klant die een betaald gesprek heeft opgezet of ontvangen in de afgelopen drie maanden.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

Vodafone Libertel N.V.
Vodafone is één van de grootste mobiele telecommunicatiebedrijven in Nederland en maakt deel uit van de wereldwijde Vodafone Group, het grootste telecommunicatiebedrijf voor mobiele telefonie ter wereld. De Vodafone Group heeft deelnemingen in het aandelenkapitaal van mobiele operators in 28 landen. Daarnaast heeft zij een samenwerkingsverband met netwerken in 7 landen. Sinds 15 juni 1999 is Vodafone Libertel N.V. genoteerd aan de Euronext Amsterdam.

Deel: ' Groei postpaid klanten Vodafone Nederland zet door '
Lees ook