Milieudefensie


Persbericht van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en de Zuidhollandse Milieufederatie

Milieuorganisaties: Rotterdam geen vuilnisvat van Schiphol

'Groei Transavia op Rotterdam Airport te milieubelastend'

Rotterdam/Utrecht/Amsterdam, 25 januari 1999 -- Milieudefensie, Natuur en Milieu en de Zuidhollandse Milieufederatie veroordelen de plannen van Transavia om het aantal vluchten op Rotterdam Airport / Zestienhoven fors uit te breiden. De milieuorganisaties zijn verontrust, omdat het vliegveld zeer gebrekkige milieugrenzen kent. Zestienhoven heeft nog steeds geen geluidszone en het is de enige regionale luchthaven die nachtvluchten toelaat.

'Rotterdam geen vuilnisvat van Schiphol'
Voorkomen moet worden dat regionale luchthavens het vuilnisvat worden van Schiphol. Een voor de hand liggende maatregel is een verbod op nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur. De gemeente Rotterdam en Schiphol (eigenaar van Zestienhoven) hebben afgesproken
dat er in principe een nachtvluchtverbod geldt. Hierop zijn echter te
veel uitzonderingen mogelijk. Deze afspraak zal nu onder druk komen te staan. Een wettelijk achturig nachtverbod voor Zestienhoven dient
zo snel mogelijk ingesteld te worden. Andere regionale luchthavens zoals Beek, Eindhoven, Twente en Groningen kennen wel een wettelijk verbod op nachtvluchten. Ook dienen er zo snel mogelijk ondubbelzinnige regels te komen voor alle regionale luchthavens om stank, luchtvervuiling, geluidhinder en neerstortgevaar in te dammen.

Regionale luchthavens groeien sneller dan Schiphol Eerder al werd Zestienhoven gebruikt als overloop voor Schiphol. Dit
kan een voorbode zijn van wat er te gebeuren staat als de politiek niet ingrijpt. Het is aantrekkelijk voor vliegmaatschappijen uit te wijken naar regionale luchthavens, omdat ze goedkoper zijn en omdat daar soepeler milieuregels gelden dan bij Schiphol. In 1998 groeiden
de regionale luchthavens met 9,4%, nog sneller dan Schiphol zelf. Spreiding van het vliegverkeer over regionale luchthavens is geen oplossing voor de problemen rond de luchtvaart. De overlast wordt dan slechts verspreid. Rond regionale luchthavens wonen mensen bovendien dichterbij de startbanen dan rond Schiphol, waardoor de overlast relatief groter is.

Deel: ' 'Groei Transavia op Rotterdam Airport te milieubelastend' '
Lees ook