CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB01-208
24 september 2001
9.30 uur Groei uitvoer afgenomen

In juli 2001 is de waarde van de uitvoer van goederen ten opzichte van juli vorig jaar met 7 procent gestegen. De uitvoer bedroeg in juli ruim 42 miljard gulden (19 miljard euro), zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het groeitempo was in juli lager dan in de eerste helft van dit jaar. In de eerste helft van 2001 groeide de uitvoer nog met 13 procent. De waarde van de invoer is ten opzichte van juli 2000 met 8 procent gestegen tot bijna 40 miljard gulden. In de eerste helft van dit jaar groeide de invoer met 9 procent. De lagere groeipercentages in juli zijn deels veroorzaakt doordat de prijzen minder sterk zijn gestegen dan in de eerste helft van dit jaar.

Groei uitvoer naar EU-landen laagste sinds eind 1999

De groei van de goederenhandel met EU-landen bedroeg in juli 7 procent voor de uitvoer en 6 procent voor de invoer. Voor de uitvoer was dit het laagste groeicijfer sinds november 1999. In de eerste helft van 2001 nam de uitvoer naar EU-landen nog met 13 procent toe. In juli heeft Nederland uit de EU-landen voor ruim 21 miljard gulden aan goederen ingevoerd en voor ruim 32 miljard gulden aan goederen uitgevoerd. Het handelsoverschot met de EU-landen over de eerste zeven maanden van 2001 bedroeg 90 miljard gulden.

Handel met niet-EU landen

In juli 2001 is de waarde van de uitvoer met niet-EU landen met 7 procent gestegen tot 10 miljard gulden. De waarde van de invoer is met CBS-Persdienst 10 procent gestegen en bedraagt ruim 18 miljard gulden. Het handelstekort met landen buiten de EU over de eerste zeven maanden Postbus 4000 van 2001 bedroeg 61 miljard gulden. 2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB01-208 pagina 1 van 4Technische toelichting
De maandcijfers van de in- en uitvoer van goederen worden tweemaal per jaar nader vastgesteld. Bijstellingen zijn dus mogelijk. De in- en uitvoercijfers zijn inclusief de zogenaamde wederuitvoer. Dit zijn goederen die Nederland zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlandse ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht spreekt men van doorvoer. De in- en uitvoer van diensten wordt buiten beschouwing gelaten. Juli 2001 telt een werkdag meer dan juli 2000.

Zoekwoorden:

Deel: ' Groei uitvoer afgenomen '
Lees ook