Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Groei van Orde van organisatiekundigen en -adviseurs zet door
1.800-ste lid toegetreden tot beroepsvereniging

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) kent de afgelopen jaren een bovengemiddelde groei in aantal leden. Onlangs werd het 1.800-ste lid toegelaten tot de beroeps­vereniging. Sinds 2005 kent de beroepsvereniging een gestage toename van het ledenaantal. Ook in 2009 zet deze trend door. Voorzitter Miel Otto ziet in deze groei een erkenning van het onderscheidend vermogen waar de Ooa en haar leden voor staan. De orde werkt continu aan professionalisering van de beroepsgroep en werkt actief aan vernieuwing op basis van de marktvragen. Onder opdrachtgevers wordt het lidmaatschap gezien als een kwaliteitskeurmerk.

'Juist in tijden van economische tegenwind is het belang dat de organisatieadviseur zich onder­scheidt. De Ooa biedt hiertoe het platform en de middelen. Op grond van de toetredingscriteria en de inspanningsverplichtingen onderscheidt de Ooa-adviseur zich van de niet-georganiseerde adviseur', aldus Miel Otto. Adviseurs die lid zijn van de Ooa investeren in professionele ontwikkeling en verdieping met elkaar én met opdrachtgevers. De orde stimuleert haar leden daarin nog een stap verder te gaan door certificering als Certified Managment Consultant (CMC). De certificeringprocedure die de Ooa hiertoe hanteert is afkomstig van het International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI). De Ooa kent inmiddels een groot aantal CMC-leden.

De Ooa
De Ooa werd in 1949 opgericht als Orde van organisatieadviseurs en fuseerde in 1973 met het genootschap van Organisatiekundigen. Sinds 1989 is de Ooa lid van de International Council of Management Consultancy Institutes (ICMCI). ICMCI is een overkoepelende organisatie voor verenigingen van organisatieadviseurs. De Orde heeft samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten en aanverwante beroepsverenigingen. Daarnaast stimuleert de Ooa wetenschappelijk onderzoek.

NOOT VOOR DE REDACTIE (Niet voor publicatie)

Meer informatie:
drs. R.M.R. (Raimond) Fifis ECAM: 033-247 34 42

Orde van organisatiekundigen en -adviseurs
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
Telefoon : 033 - 247 34 42
Telefax : 033 - 246 04 70
E-mail : secretariaat@ooa.nl
Website : www.ooa.nl

Deel: ' Groei van Orde van organisatiekundigen en -adviseurs zet door '
Lees ook