VNU

Haarlem, 4 januari 2000

GROEI VAN VNU ZET ZICH VOORT

"Voor geheel 1999 zal de gecorrigeerde nettowinst per aandeel voor amortisatie van goodwill en voor buitengewoon resultaat een stijging vertonen in de orde van grootte van 19%." Dit zei de heer drs. J.L. Brentjens, voorzitter van de Raad van Bestuur, in zijn nieuwjaarstoespraak voor het management van VNU. Hij benadrukte dat in dit cijfer de effecten van de overname en financiering van Nielsen Media Research zijn verwerkt. In het eerste halfjaar van 1999 bedroeg de stijging van deze winst ook 19%.

Zoals bij de publicatie van de halfjaarcijfers al was aangegeven, moet bij vergelijking van het resultaat over 1999 met dat van 1998 rekening worden gehouden met de eenmalige positieve effecten in verband met de kortere periode van consolidatie van World Directories in 1998. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden zal de stijging van de nettowinst per aandeel voor amortisatie van goodwill en voor buitengewoon resultaat in de orde van grootte van 15% zijn.

In een toelichting zei Brentjens het zeer bevredigend te vinden dat nagenoeg alle groepen hebben bijgedragen aan de verbetering van de resultaten. Met betrekking tot de verkoop van VNU Dagbladen aan Wegener Arcade zei de RvB-voorzitter te verwachten dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit in de loop van het eerste kwartaal een uitspraak zal doen over deze transactie.

Publicatie cijfers 1999 en dividendvoorstel: woensdag 15 maart 2000, om 8.30 uur

Deel: ' Groei VNU zet zich voort '
Lees ook