Amsterdam Airport Schiphol

Groeicijfers verkeer en vervoer blijven achter op prognose

Schiphol, 24 februari 1999 - In het eerste kwartaal van het gebruiksplan-jaar 1999 vonden in totaal 89.035 starts en landingen in het handelsverkeer plaats op de luchthaven Schiphol. Dit is 4,0% minder dan de prognose van 92.776 vliegtuigbewegingen. De oorzaak hiervan is onder meer het slechte weer in januari waardoor enkele honderden vluchten zijn geannuleerd. Ook het vertrek van een aantal intercontinentale luchtvaartmaatschappijen in november 1998 en een afname van het binnenlands vliegverkeer hebben ertoe geleid dat het aantal vluchten lager uitviel dan verwacht. Reden voor vertrek van de luchtvaartmaatschappijen was onder meer de Azië-crisis en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden door slotcoördinatie van de luchthaven.

Het gebruiksplan-jaar is voor het eerst gelijk aan de internationale dienstregelingen van de luchtvaartmaatschappijen voor de zomer en de winter en strekt van 1 november 1998 tot en met 31 oktober 1999.

Beperking nachtgebruik Buitenveldertbaan

In het eerste kwartaal van het gebruiksplan-jaar 1999 (november 1998 t/m/ januari 1999) is één feitelijke overschrijding van de 26 LAeq (nacht)zone geconstateerd. Om verdere overschrijding te voorkomen is op 22 februari jongstleden baan 27 (Buitenveldertbaan) tot 31 oktober 1999 buiten gebruik voor starts in de richting Hoofddorp gedurende de nacht (23.00 tot 6.00 uur). Voor overige starts en landingen is de baan wel in gebruik.

De overschrijding van de 26 Laeq-zone vond plaats op 3 november, toen er na 23.00 uur drie vliegtuigen vertrokken van de Aalsmeerbaan (01R). Deze baan is s nachts (van 23.00 tot 6.00 uur) gesloten en had op dit tijdstip niet gebruikt mogen worden. De geconstateerde overschrijding ligt overigens op het luchthaventerrein, nabij de Aalsmeerbaan. De 35Ke (etmaal)zone is in de eerste drie maanden van het Gebruiksplan niet overschreden.

Op basis van de zich ontwikkelende geluidbelasting wordt het aantal woningen dat aan het einde van het gebruiksplan-jaar op 31 oktober 1999 aan 35 Ke of meer zal zijn blootgesteld geschat op circa 10.800. Bij deze schatting is gebruik gemaakt van de actuele gegevens over de eerste drie maanden van het gebruiksplan-jaar en een prognose voor de resterende negen maanden.

De Nederlandse luchtvaartsector heeft vorig jaar afgesproken dat het aantal feitelijk belaste woningen tussen 1 november 1998 en 31 oktober 1999 onder de 12.000 zal blijven.

Verkeer- en vervoercijfers januari 1999

In januari 1999 vonden in totaal 29.640 starts en landingen in het handelsverkeer plaats; een daling van 1,0% ten opzichte van januari 1998. Het aantal vervoerde tonnen vracht bedroeg in januari van dit jaar 88.159 ton; een afname van 2,5% ten opzichte van de eerste maand van 1998. Daarnaast werd nog 3.664 ton post vervoerd (+0,9%). Ook de vrachtafname is gevolg van de Azië-crisis en de slotproblematiek.

In januari reisden 2.404.092 passagiers via Schiphol (inclusief 31.514 transitoreizigers; passagiers die alleen een tussenstop op Amsterdam Schiphol maken en met hetzelfde vliegtuig weer doorvliegen). Dit is een toename van 6,9% ten opzichte van januari 1998. In de eerste maand van 1999 werd 0,9% van het verkeer met straalvliegtuigen uitgevoerd door lawaaiige (Hoofdstuk 2) vliegtuigen; in januari 1998 was dit 2,3%.

011-1999/IP

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Groeicijfers Schiphol blijven achter op prognose '
Lees ook