PERSBERICHT - Honselersdijk, 13 augustus 1999

NU MEEDOEN, BETEKENT VOLGEND JAAR MPS-BOLLEN

Een groeiend aantal bloembollentelers doet al mee aan MPS. Echter, het assortiment bloembollen dat volgens de MPS-systematiek wordt geteeld, is nog steeds ontoereikend om aan de vraag van de handel te voldoen. Hierdoor wordt een belangrijke marktkans gemist. Bovendien stellen supermarktketens steeds strengere eisen aan hun leveranciers. In Europa is er een tendens dat in de nabije toekomst alleen gecertificeerde bedrijven nog mogen leveren. Supermarkten ervaren landbouwproducten namelijk als producten met een bepaald risico. Denkt u maar aan BSE voor de veeteelt, dioxine voor de pluimveesector, verontreinigingen in de Coca Cola en CCC in de perenteelt. De supermarkten proberen zich hiertegen in te dekken door certificering. MPS heeft in juni de accreditatie ontvangen gebaseerd op de Europese norm EN 45011 en ISO/IEC Guide 65. Dit betekent dat MPS de kwalificaties A, B en C alsmede Milieukeur (voor bloemen en planten) als erkend keurmerk in de markt mag zetten. Bloembollentelers die nù gaan deelnemen aan MPS, kunnen vanaf augustus 2000 voldoen aan de vraag uit de markt en MPS-A bollen leveren.

Redenen om deel te nemen Er zijn echter nog meer redenen om deel te nemen aan MPS.

* De registratiesystematiek is de afgelopen maanden in diverse pilotgroepen voor de bollenteelt besproken en wordt op basis van de bevindingen aangepast. In het najaar start een nieuwe reeks pilotgroepen, waaronder Lelie. De MPS-systematiek wordt dus steeds meer toegespitst op de bloembollenteelt.

* Broeiers zullen in het jaar 2000 verplicht worden om uitgangsmateriaal te kopen van MPS-deelnemers. Er komt dus veel vraag naar bloembollen die volgens de MPS-systematiek geteeld zijn.

* MPS-deelnemers nemen verantwoordelijkheid met betrekking tot hun omgeving en dragen zodoende bij aan een beter imago van de bloembollensector.

* De MPS-registratie geeft de bollenteler inzicht en overzicht in zijn bedrijfsvoering en bespaart geld.

* MPS heeft een coördinator voor de bollenteelt aangesteld die zorgt voor de werving en begeleiding van bloembollentelers (Bernard Piet, e-mail: piet@st-mps.nl).

* CNB en Hobaho overwegen om MPS-deelname op termijn ook zichtbaar maken op het klokfront en in de verkoopboekjes. MPS-deelnemers kunnen zich dan ook via deze weg profileren als milieubewuste telers.

* De MPS-registratie kan ook gebruikt worden voor overheidsinstanties, waaronder het Waterschap.

Kortom, 7 goede redenen om niet langer achter te blijven bij de sierteeltsector maar het voorbeeld te volgen van bijna 3.500 siertelers! Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij Milieu Project Sierteelt, Bernard Piet. Telefoonnummer 0174-615715.

Deel: ' Groeiend aantal bloembollentelers doet mee aan MPS '
Lees ook