LAD

Groeiende belangstelling LAD op internet

LAD Nieuwsbericht van 29/01/1999

In september-oktober 1998 is het gebruik van de internetsite van de LAD maar liefst verdubbeld. In die periode hebben ruim 4000 belangstellenden de LAD-site geraadpleegd of gebruikt. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van meer informatie over de diensten die de LAD artsen biedt.

Op de LAD-site https://www.artsen.net/lad vindt u uitgebreide informatie over de dienstverlening en belangenbehartiging van de LAD in de meest brede zin van het woord. De rubriek nieuws, bijvoorbeeld, voorziet u van de belangrijkste nieuwsfeiten uit het LAD-Bulletin. Op deze pagina is bovendien een archief te raadplegen van wat eerder in deze rubriek was opgenomen. Zo zijn de genoemde salarisrichtlijnen op de LAD-site te "downloaden", inclusief de vermelding van de bedragen in euro's! Als u de rubriek publicaties kiest, krijgt u de mogelijkheid over een breed aantal onderwerpen meer informatie aan te vragen. Dit loopt uiteen van professionele statuten tot model-arbeidsovereenkomsten en -regelingen.

Co-assistenten
Elders in het LAD-Bulletin kunt u lezen dat het gratis junior-lidmaatschap voor co-assistenten nu al een succes is. Veel nieuwe leden hebben zich aangemeld door het formulier in te vullen dat speciaal voor die groep op de LAD-site staat. Met haar internetsite kan de LAD u, kortom, ook in de "cyberspace" van dienst zijn.

© copyright LAD 1999

Deel: ' Groeiende belangstelling LAD op internet '
Lees ook