Rabobank Nederland

Rabobankeconomen verwachten in 1999 en 2000 economische groei van 3¼%
GROEIRAMING ECONOMIE FORS VERHOOGD

8 september 1999

De Rabobank heeft haar verwachting voor de Nederlandse economische groei over 1999 en 2000 in opwaartse richting bijgesteld. Waar de Rabobank eerder een groei van het BBP in ons land voorspelde van 2½%, gaat zij nu voor dit jaar en voor volgend jaar uit van een groei met 3¼%. Deze raming staat in het meest recente Kwartaalbericht van de Stafgroep Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland. Vooral de nog steeds hoge stijging van de consumptie en de stabiele groei van de uitvoer zijn de drijvende factoren achter deze optimistische kijk op de economische ontwikkeling in ons land.

De economen van de Rabobank, die zich ook in hun eerdere ramingen al optimistisch toonden, constateren dit jaar een forse omslag in het economisch sentiment. Het eerste halfjaar liet al een groei zien van gemiddeld 3,1%. Het zijn volgens hen vooral de goede vooruitzichten voor de consumptie en de export, die de conjunctuur in de komende periode zullen ondersteunen. De bestedingsdrift van de consumenten valt vooral te verklaren uit de nog steeds aanhoudende uitbreiding van de werkgelegenheid en de als gevolg daarvan dalende werkloosheid, de voortdurende hausse op de huizenmarkt en de gezonde situatie van de overheidsfinanciën. De consument verwacht volgens de Rabobankeconomen blijkbaar niet, dat er op korte termijn verandering zal komen in die factoren. Dit jaar zullen de consumptieve bestedingen volgens de Rabobank in volume toenemen met 3¾%, in 2000 met 2½%.

Het gunstige beeld van de economie wordt verder versterkt door een toename van de Nederlandse uitvoer. Daarbij valt op dat vooral het economische klimaat in Europa, waar de belangrijkste handelspartners van ons land zich bevinden, zich verbetert. Vooralsnog gaat de Rabobank uit van een volumestijging van de uitvoer met 4%, zowel in dit jaar als in het volgende.

Bij dit gunstige economische beeld schetsen de economen van de Rabobank ook een aantal risicos. Vooral het herstel van de buitenlandse handel noemen zij nog altijd vrij fragiel. Ook de oplopende spanning op de arbeidsmarkt zou de economische groei negatief kunnen beïnvloeden. Door de knelpunten op de arbeidsmarkt zouden de loonkosten kunnen toenemen en er zou een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten kunnen ontstaan.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Groeiraming economie fors verhoogd '
Lees ook