Gemeente Delft

26 juli 1999
Persbericht Groen licht voor centrale opvang allochtone leerlingen

De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden geconfronteerd met een toename van allochtonen leerlingen, die tussentijds het onderwijs instromen. Eerder dit jaar heeft het college van b&w besloten om voor deze leerlingen centrale opvang te realiseren, omdat de huidige opvang in onvoldoende mate voldoet. Daarna zijn een aantal werkgroepen van start gegaan. Het resultaat is dat er begin volgend schooljaar met de centrale opvang kan worden begonnen.

Ter verbetering van de huidige situatie is in samenspraak met de schoolbesturen in Delft het "groene licht" gegeven om met ingang van het nieuwe schooljaar leerlingen, die geen Nederlands spreken centraal op te vangen. De officiële besluitvorming zal na de zomervakantie plaats vinden.

Onder begeleiding van professionele leerkrachten worden de leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs intensief geholpen met een programma dat zich richt op verwerving van de Nederlandse taal, oriëntering op de Nederlandse samenleving en het Nederlands onderwijssysteem.

Het doel van de centrale opvang is dat de leerlingen na gemiddeld een jaar de lessen in het reguliere onderwijs kunnen volgen. Daarbij is het logisch dat ze ook op hun nieuwe school nog hulp nodig hebben.

In september zal op feestelijke wijze de centrale opvang officieel van start gaan.

Deel: ' Groen licht centrale opvang allochtone leerlingen Delft '
Lees ook