Universiteit van Utrecht


23 maart 2000
Groen licht voor nieuwe opleiding Informatiekunde

De Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht start in september van dit jaar met de nieuwe opleiding Informatiekunde. Nadat de AdviesCommissie Opleidingenaanbod (ACO) eerder een positief oordeel had gegeven heeft Minister Hermans van OC&W de opleiding inmiddels officieel ingesteld. Informatiekunde gaat zich richten op de ontwikkelingen op het gebied van digitale media en informatie- en communicatietechnologie. Hoofdonderwerp van studie is de betekenis van deze technologieën voor het functioneren van mensen en organisaties.

In alle sectoren van de maatschappij is grote vraag naar mensen die informatiseringskennis combineren met kennis over het functioneren van mensen en organisaties. Bij toepassingen van informatie- en communicatietechnologie is er vaak veel aandacht voor techniek. Het zijn echter mensen die de nieuwe technologie gebruiken en het succes ervan bepalen. Een beter begrip van de mogelijkheden vermindert onzekerheid en leidt ertoe dat geavanceerde technieken effectiever worden benut. De nieuwe opleiding sluit goed aan bij deze behoefte en biedt afgestudeerden daarmee een goed toekomstperspectief.

Binnen Informatiekunde zal veel aandacht worden besteed aan techniek, maar het accent ligt op de menselijke kant van informatisering. Informatiekunde combineert kennis uit verschillende vakgebieden zoals informatica, organisatiekunde, cognitiewetenschap, communicatiekunde, en beleid en management. Zo is een brede academische opleiding ingericht, waarin alle facetten van informatisering worden bestudeerd. Informatiekunde in Utrecht is een toepassingsgerichte studie. De opgedane theorie wordt zo snel mogelijk toegepast in een praktijksituatie. In de doctoraalfase is dit terug te vinden in verschillende onderzoeksprojecten, onderzoeksstages en bedrijfsstages.

Deel: ' Groen licht voor nieuwe opleiding Informatiekunde Utrecht '
Lees ook