Productschap Tuinbouw

Groen licht voor onderzoek naar bedreigende schimmel boomteelt

De schimmel Phytophthora ramorum kan een bedreiging vormen voor de boomteelt en het openbaar groen in Nederland. De meeste Rhododendron-soorten en Viburnum bodnantense Dawn blijken gevoelig voor de schimmel. De Sectorcommissie Boomkwekerijproducten van het Productschap Tuinbouw (PT) wil weten welke gewassen vatbaar zijn voor Phytophthora ramorum. Voor dit onderzoek trok het PT bijna 90.000 euro uit.

Van de schimmel zijn tot nu toe twee stammen gevonden. Eén in Europa en één in Amerika. In de VS heeft de ziekte al sinds 1995 veel schade aangericht aan eiken in met name de staat Californië. In Amerika wordt de ziekte ook wel de Sudden Oak Death genoemd. In Europa is de schimmel opgedoken in Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Canada en de VS hebben hun grenzen al gesloten voor een aantal boomkwekerijgeslachten uit onder meer Nederland.

Op dit moment lopen in Nederland en in EU-verband diverse initiatieven om een verdere introductie en verspreiding van de schimmel te voorkomen. Het beoogde PT-onderzoek moet bijdragen om de grenzen met de VS en Canada weer geheel open te krijgen. De Nederlandse export naar beide landen bedraagt in totaal ruim 30 miljoen euro. In Nederland kweken zon 600 tot 700 bedrijven Rhododendron en/of Viburnum. Daarnaast staan er veel van deze struiken in particuliere tuinen en in het openbaar groen.

De beoogde uitvoerders van het project zijn: de Plantenziektenkundige Dienst (PD), Plant Research International (PRI) en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). Volgend jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Deel: ' Groen licht voor onderzoek naar bedreigende schimmel boomteelt '
Lees ook