Vlaamse Volksunie

Groen-rode internationales halen bakzeil in discussie over taks op speculatieve kapitaalbewegingen (25/09/01)

De rode en groene internationales slagen er niet in te wegen op de Europese besluitvorming. Dat leidt europarlementslid Bart Staes af uit het standpunt van de vijftien ministers van Financiën over de Tobintaks. Zij weigerden het afgelopen weekeinde rekening te houden met de rood-groene vraag naar een taks op speculatieve kapitaalbewegingen. Ondanks de forse rood-groene verklaringen van de afgelopen weken komt er zelfs geen haalbaarheidsstudie van de Tobintaks.

Staes is voorstander van de Spahn-variant van de Tobintaks. Deze variant heeft tot doel destabiliserende speculatieve bewegingen in te dijken. De academische wereld beschouwt de Spahnvariant als een haalbare en realistische manier om speculatieve kapitaalbewegingen te belasten. Het Vlaamse europarlementslid stelt zich ernstige vragen bij de geringe slagkracht van de rood-groene internationales.

Indien alle groene en sociaal-democratische regeringspartijen het afgelopen weekeinde de handen in mekaar hadden geslagen, zou een belangrijke doorbraak zijn gerealiseerd. Op het terrein blijkt echter dat de rood-groene internationales nauwelijks over politieke slagkracht beschikken. SP, PS, Agalev en Ecolo en hun zusterpartijen in de andere Europese regeringen zijn er niet in geslaagd de Unie politiek te engageren voor de invoering van de zogenaamde Tobintaks. Er komt zelfs geen haalbaarheidsstudie naar een taks op speculatieve kapitaalbewegingen.

Begin oktober zal europarlementslid Bart Staes het Belgische EU-voorzitterschap ondervragen over de Tobin-discussie die het afgelopen weekeinde werd gevoerd tijdens de informele top van de ministers van Financiën. Hij is vooral benieuwd naar de argumenten van de Raad om geen haalbaarheidsstudie uit te laten voeren.

Auteur:
VU&ID-fractie - Europees Parlement
Bart Staes - Lid van het Europees Parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Filip Vandenbroeke
Telefoon: 02/284.7.642.
Fax: 02/284.9.642.
E-post: fvandenbroeke@europarl.eu.int
Url: https://bartstaes.vu.be

Deel: ' Groen-rode internationales halen bakzeil met Tobintaks EU '
Lees ook