Ingezonden persbericht


P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 27 april 2004

Aantal astmapatiëntjes tegen 2010 halveren

Uit nieuw onderzoek blijkt dat astma fors toeneemt, zeker bij kinderen. Groen! vraagt al lang aandacht voor dit probleem.

Het wordt tijd dat er een gecoördineerd beleid komt om het probleem van de vele kinderen, die aangewezen zijn op puffertjes en kinderen die door astma- of allergieproblemen moeilijker meekunnen op school of in de jeugdbeweging, kordaat aan te pakken.

Groen! legt de nadruk op preventie. Als we vandaag maatregelen nemen kunnen we het aantal astmapatiëntjes tegen 2010 halveren. Van verschillende factoren is bekend dat ze astma in de hand werken: de verminderde weerstand van kinderen o.m. door het overmatig gebruik van medicatie zoals antibiotica, is een belangrijke factor. Luchtvervuiling buitenshuis (o.m. schadelijke stofdeeltjes die zich ook hechten aan pollen) zijn een andere belangrijke oorzaak. Maar ook vervuiling binnenin huizen (bv. door huisstof, mijten, huisdieren): wat dikwijls te maken heeft met een slechte isolatie of ventilatie van woningen.

Kinderen moeten het beleidsmatig referentiepunt worden voor het milieubeleid, dat wil zeggen dat normen voor luchtverontreiniging moeten afgestemd worden op de gezondheid van kinderen.

Op als deze oorzaken kan de overheid actief inwerken door voorlichting en door concrete maatregelen. De inspanningen om minder antibiotica voor te schrijven aan kinderen, moeten voortgezet worden. De vervuiling door het verkeer kan teruggedrongen worden door alternatieven voor het gebruik van de auto aan te moedigen of nu reeds een vermindering van belasting te voorzien voor milieuvriendelijke auto s die de nieuwste Europese normen halen. Door aandacht voor ecologie en wonen, kunnen ook stoffen in huis die kinderen ziek maken, geweerd worden.

Daarnaast is het van groot belang dat kinderen met astma een normaal leven kunnen leiden. Zij hebben recht om te spelen en te sporten. Mits de nodige aandacht en begeleiding is dit perfect mogelijk. Op de scholen moet er meer aandacht komen voor astma- en allergieproblemen met kinderen. Het hoog schoolverzuim door astma is voor Groen! een teken aan de wand. Deze kinderen isoleren is absoluut een slecht idee. In die zin steunt Groen! de voorstellen van de astmaverenigingen terzake.

De federale en de gemeenschapsoverheden kunnen volgens Groen! meer samenwerken om dit probleem samen aan te pakken.

Johan Malcorps, Vlaams volksvertegenwoordiger, 0495/27.59.65

...............................................
Persdienst Groen!
Sylvie Fabré, persverantwoordelijke
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel 02 290 91 46 fax 02 290 91 47
gsm 0476 99 97 13
e-mail pers@groen.be
...............................................
Groen! via InterNet
e-mail persdienst: pers@groen.be
Groen! homepage : https://www.groen.be/
persteksten : https://www.groen.be/pers/

Deel: ' Groen! wil aantal astmapatiëntjes tegen 2010 halveren '
Lees ook