Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

19-10-1999

Groenbeurzen en enquête openbaar groen

De gemeente Delfzijl wil graag weten hoe de inwoners van de gemeente Delfzijl denken over het openbaar groen in hun woonomgeving.

Delfzijl is een gemeente met veel openbaar groen. Openbaar groen is een belangrijke factor voor het woon- en leefklimaat. Groen zorgt voor aankleding, kleur en geur, natuur, recreatie en speelruimte, allerlei aspecten die van belang zijn voor een aantrekkelijke woonomgeving. Groen is zelfs zo kenmerkend voor de sfeer van een woonomgeving dat met recht gezegd kan worden dat groen de kleur is die het maakt. De startnotitie die de aanzet vormt tot het ontwikkelen van het groenbeleid van de gemeente Delfzijl heeft dan ook als naam meegekregen "Groen, de kleur die 't maakt". Uitgangspunten in de notitie zijn te komen tot aantrekkelijk en gevarieerd groen en waar mogelijk natuurlijk groen.

Een brandende vraag is of het openbaar groen voldoet aan de eisen van deze tijd. Om een antwoord op deze vraag te krijgen organiseert de gemeente in elke wijk beurzen over het openbaar groen. Op de beurs zal voor elk dorp buiten Delfzijl en voor de verschillende buurten in de plaats Delfzijl een stand worden ingericht. Met de beurzen wil de gemeente het volgende bereiken:


- Het peilen van de mening van de inwoners van de gemeente Delfzijl over het huidige

(onderhoud van het) openbaar groen.


- Het uitwisselen van ideeën over de toekomst van het openbaar groen in de buurten en dorpen.


- Duidelijkheid scheppen naar de inwoners over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de afdeling wijkbeheer.

Tijdens de beurzen staan de medewerkers van wijkbeheer de bezoekers te woord en kan iedereen ook zien wat de overige taken van wijkbeheer zijn.

De beurzen worden gehouden op:

6 november
in de wijk Wagenborgen, betreft de dorpen Wagenborgen, Woldendorp, Termunten,

Termunterzijl en Borgsweer

wijkpost: Hoofdweg 166, Wagenborgen, telefoon 541747

27 november
in de wijk Delfzijl zuid, betreft de buurten Centrum, Oud West, West I, West II, Fivelzigt, Detmerseiland, Rietkampen, Kruidenoever, Tuikwerd, Tuikwerderrak én de dorpen Farmsum, Meedhuizen en Weiwerd

wijkpost: Hogelandsterweg 16a Delfzijl, 616584

29 januari
in de wijk Bierum, betreft de dorpen Bierum, Spijk, Losdorp, Godlinze, Krewerd en

Holwierde

wijkpost: Luingaweg 24, Bierum, telefoon 591436

12 februari
in de wijk Delfzijl noord, betreft de buurten Bornholm, Landendbuurt, Sterrenbuurt,

Vestingbuurt, Platenbuurt, Zanden- en Riffenbuurt, Biessum en Uitwierde wijkpost: IJslandsestraat 3, Delfzijl, telefoon 612691

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de beurzen te bezoeken van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Ideeën, die naar voren komen door de enquête en de beurzen, zullen zoveel mogelijk worden verwerkt in de nog op te stellen eindbeeldenkaart openbaar groen, dat het uitgangspunt zal vormen voor de komende jaren. Een eindbeeldenkaart geeft voor elk stukje groen de gewenste kwaliteit aan. Uit de eindbeeldenkaart kan blijken dat bepaalde stukken openbaar groen heringericht moeten worden. Hiervoor zal een meerjarenplanning worden opgesteld. De enquête wordt 20 en 27 oktober gepubliceerd op de gemeentelijke mededelingenpagina in de Eemsbode.

In de loop van de tijd zal verdere informatie over dit onderwerp verstrekt worden via de gemeentelijke mededelingenpagina.

Mevrouw A. Imminga, hoofd wijkbeheer is altijd bereidt meer informatie te verstrekken. Zij is telefonisch te bereiken op het nummer 0596-639964.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw A. Imminga, telefoon 0596- 639964.

Deel: ' Groenbeurzen en enquête openbaar groen Delfzijl '
Lees ook