Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regeringsreactie Groenboek van de Europese Commissie: 'Overheidsinformatie: een essentiele hulpbron voor Europa'

Minister van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid heeft aan de Europese Commissie een Regeringsreactie gestuurd op het Groenboek van de EC 'Overheidsinformatie: een essentiele hulpbron voor Europa'. Minister Van Boxtel geeft aan dat hij de drie doelstellingen van het Groenboek onderschrijft: vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie ten behoeve van de participatie van burgers in de democratische besluitvorming, ten behoeve van de efficiencyvergroting bij de overheid en om kansen te scheppen voor nieuwe markten voor en daarmee werkgelegenheid bij het informatieverwerkende bedrijfsleven. De doelstellingen sluiten goed aan bij het Nederlandse beleid inzake toegankelijkheid. Verder doet hij voorstellen aan de Europese Commissie om de toegankelijkheid van de overheidsinformatie te vergoten. De belangrijkste daarvan is het advies prioriteit te geven aan het gratis en electronisch beschikbaar stellen van de zogenaamde basisinformatie van de democratische rechtsstaat. Dat zijn wet- en regelgeving, informatie van vertegenwoordigende lichamen en jurisprudentie.
Het Groenboek zelf is te vinden op de website van de Europese Commissie
https://www2.echo.lu/info2000/en/publicsector/greenpaper.html

De regeringsreactie van minister van Boxtel


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Groenboek Overheidsinformatie essentiele hulpbron Europa '
Lees ook