Ingezonden persbericht

Groene energie en verkiezingen, Greenprices.nl vergelijkt

GROENE ENERGIE VERKIESBAAR!

Aan de vooravond van de verkiezingen heeft Greenprices.nl, de onafhankelijke informatie- en prijsvergelijkingssite voor groene energie, de zes partijen, die momenteel als grootste in de peilingen staan, vergeleken op hun meningen over groene energie. Evenals de prijsvergelijkingen op www.greenprices.nl is ook deze vergelijking onafhankelijk en objectief. Greenprices.nl informeert en vergelijkt!

In het algemeen zijn de partijen in hun verkiezingsprogramma's nogal terughoudend over duurzame energie. Een mini-enquête m.b.t tot de meningen van de partijen over de Regulerende Energie Belasting (REB), de oplossingen om de (vrijwillige) vraag naar groene energie te stimuleren en de import van buitenlandse elektriciteit, leerde ons meer over de verschillende meningen:

PVDA: De PVDA is van de 5 partijen het duidelijkst in haar mening over duurzame energie:

- Fossiele energie moet schoon en efficiënt op te wekken zijn;
- Duurzame energie moet gestimuleerd worden;

- Energiebesparing is en blijft een 'hot item'. De PvdA wil de ecotax verhogen en verbreden naar de grootverbruikers van energie. De partij pleit ook sterk voor een verplicht aandeel duurzaam in de door energieleveranciers verkochte energie. Import moet worden voorzien van etiketten.

VVD: Volgens de VVD blijft kernenergie een optie, mits het veilig opgewekt wordt. Ook het gebruik van duurzame energie wil de partij stimuleren. De VVD is altijd voorstander geweest van de REB-vrijstelling op groene energie. Een vrijstelling van de energieheffing kan volgens hen een belangrijke stimulans zijn om bepaalde zaken in gang te zetten. Wel is deze partij van mening dat het uiteindelijk de voorkeur verdient tot een internationaal systeem van verhandelbare certificaten voor vermeden C02 uitstoot te komen. De VVD is van mening dat het stimuleren van de vraag naar groene stroom vooral een zaak is van de energiebedrijven. Niet zozeer het stimuleren van de vraag maar veeleer het realiseren van voldoende aanbod is een prioriteit voor de VVD. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat de interne markt voor duurzame energie op korte termijn gerealiseerd wordt. Verder dringt de VVD aan op het bevorderen van een gemeenschappelijk groencertificatensysteem in Europees verband, opdat de duurzame energiemarkt verder tot bloei kan komen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is verdere liberalisering van de 'reguliere'energiemarkten.

CDA: In het algemeen stelt het CDA een stimulering van duurzame energie voor. Bovendien strijdt zij voor de invoering van een ecotax op Europees niveau. Het CDA is voor het vrijstellen van de energieheffing. Alleen op deze manier kan, volgens het CDA, de vraag naar groene energie stijgen. Net als de VVD stelt het CDA dat vooral gelet moet worden op de aanbodkant van energie om aan de steeds groeiende markt voor groene energie te kunnen blijven voldoen. Om aan de vraag te voldoen is het CDA niet tegen buitenlandse aanbieders, echter zij prefereert de ontwikkeling van de Nederlandse markt, met gebruik van nieuwe installaties.

D66: Ook D66 wil het gebruik van duurzame energie uitbreiden, als hulpmiddel daarbij moet volgens hen nieuwbouw verplicht energiezuinig worden afgeleverd en ook moeten openbare gebouwen en geluidswallen voorzien worden van zonnepanelen. Net als de overige partijen strijdt D66 voor een verhoging van de energiebelasting. Daarnaast pleit D66 voor etikettering van elektriciteit en heldere voorlichting om het gebruik van groene energie te stimuleren.

Groen Links: Groen Links wil een ecotax in Europees verband, zo mogelijk liefst nog internationaler. Duidelijk is zij in de stelling dat stroom uit fossiele energie schoner moet en dat stroom niet meer uit verouderde kolencentrales gehaald mag worden. Groen Links heeft een speciaal fonds opgericht, waarin jaarlijks 200 miljoen euro wordt gestort voor de financiering van innovaties van experimentele energiebronnen (zoals golfenergie). GL wil bovendien de energieleveranciers verplichten een bepaald percentage aan duurzame energie te leveren (tot 10% in 2010). Energie geïmporteerd uit het buitenland moet volgens GL ook voorzien worden van etikettering.

LPF: De Lijst Pim Fortuyn doet in zijn partijprogramma geen uitspraken over groene stroom.

Deel: ' Groene energie en verkiezingen, Greenprices.nl vergelijkt '
Lees ook