ECOFYS

Groene energievraag in EU groeit aanzienlijk

Persbericht 23 juli 2002

Europese groencertificaten-markt kan uitgroeien naar 20 tot 30 miljard Euro in 2010

Reuters Business Insight publiceert in samenwerking met Ecofys en GreenPrices.com een nieuw rapport getiteld 'Groene energie in Europa, Strategische vooruitzichten tot 2010'. Het rapport beschrijft de groeiende belangstelling voor groene energie van zowel consumenten als aanbieders, hoewel er nog steeds aanzienlijke politieke en administratieve belemmeringen bestaan. De groei van de groene energie markt zal aanzienlijk zijn en de markt zal zich ontwikkelen naar een groencertificaten markt, die in 2010 naar schatting 20 tot 30 miljard Euro groot zal zijn.
Hand in hand met de aanhoudende liberalisering gebruiken energiebedrijven groene elektriciteit als een marketing instrument om zowel hun bestaande klanten te behouden als om nieuwe klanten te trekken. De markt is concurrerend en nieuwe merken ontstaan snel, wat aangeeft dat er een behoefte is aan additionele investeringen om marktaandeel te verwerven in deze jonge markt, die in de toekomst mogelijk grote opbrengsten zal leveren.
Forse groei
De groene elektriciteitsmarkt vertegenwoordigt momenteel een volume van zo'n 400 terawattuur (TWh = miljard kWh) per jaar en groeit snel, gestimuleerd door marktkrachten en overheidsbeleid. Volgens dit rapport zal de totale productie van duurzame elektriciteit minstens 140 TWh lager uitkomen dan de doelstelling van 700 TWh/jaar. Deze doelstelling is gesteld door de EU en staat voor een aandeel duurzame elektriciteit van 22% van de totale elektriciteitsproductie. Het is de verwachting dat alle groene elektriciteit in 2010 verhandeld zal worden op een certificatenmarkt, een parallel-markt van de gewone markt voor kilowatturen. Met de aanname dat de prijs voor een groencertificaat -eigenlijk de 'groene' waarde van groene elektriciteit- tenminste 40 euro per megawattuur zal bedragen, vertegenwoordigt deze markt in 2010 jaarlijks zo'n 20 tot 30 miljard euro.
Marktconform
Marktpartijen die tijdig een goede positie willen bemachtigen in de nieuwe markt krijgen te maken met verschillende barrières. Naast technologische hindernissen bestaan er ook hindernissen die meer politiek en administratief van aard zijn, zoals complexe vergunningverlening en langdurige inspraakprocedures en publieke hoorzittingen. Bovendien worden procedures vaak bemoeilijkt door vaag gedefinieerde verantwoordelijkheden tussen lokale, nationale en soms ook internationale overheden.

Momenteel passen de meeste landen een combinatie van instrumenten toe om duurzame energie te promoten. Tijdens de afgelopen jaren heeft de noodzaak om de prijzen voor duurzame energie productie te verlagen Europese beleidsmakers ertoe gedreven om specifieke technologiesubsidies geleidelijk te vervangen door meer marktconforme instrumenten. Deze stapsgewijze verschuiving zal voortduren en overheden zullen blijven zoeken naar instrumenten die het best passen in de trend van marktliberalisatie.

Deel: ' Groene energievraag in EU groeit aanzienlijk '
Lees ook