gemeentelijk havenbedrijf amsterdam

Persberichten

Amsterdam, 8 maart 2000

Groene stroom in haven Amsterdam

Binnenkort verrijzen er windmolens in de Amsterdamse haven. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en CV Windpoort hebben zojuist een overeenkomst gesloten voor het plaatsen van zeven windturbines. Nuon International / Duurzame Energie en het Havenbedrijf willen hiermee een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO² uitstoot. Met de zeven windmolens wordt een CO² reductie behaald van maar liefst 3591 ton per jaar. De hoeveelheid elektriciteit, die deze windturbines opleveren, staat gelijk aan het verbruik van 3465 huishoudens. Op termijn zullen nog eens 14 windturbines worden geplaatst, waardoor het totaal op 21 uitkomt.

In het kader van duurzame ontwikkeling zijn het Havenbedrijf en andere betrokkenen in het Noordzeekanaalgebied in samenwerking met Nuon in 1998 een onderzoek gestart naar de mogelijke plaatsing van windturbines in dit gebied. De grote milieuvoordelen - belangrijke CO² reductie en besparing op andere energiebronnen - zijn vooral hier van belang gelet op de toenemende industriële activiteiten. Uit het onderzoek zijn een viertal locaties in Westpoort naar voren gekomen, die geschikt zijn voor de plaatsing van dergelijke turbines. Totaal zullen er op deze locaties 21 windturbines met een vermogen van 660 kW per stuk worden gebouwd.

De 21 windturbines komen in het havengebied Westpoort te staan op gronden van het Havenbedrijf, de Nederlandse Spoorwegen en het Grondbedrijf. Volgens planning zullen in 2001 alle windturbines zijn geplaatst. Bij het project is nauw samengewerkt met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente.

De plaatsing van de eerste zeven turbines gebeurt in groenstroken langs de hoofdinfrastructuur van de Nieuwe Hemweg, langs de spoorlijn Amsterdam-Zaanstad en langs het zijkanaal F.
De windturbines worden gebouwd en geëxploiteerd door CV Windpoort, een onderneming van NUON International / Duurzame Energie en Wind Groep Holland BV.

Deel: ' Groene stroom in haven Amsterdam '
Lees ook