Provincie Zuid-Holland


17 februari 1999

Ruim 1,4 miljoen beschikbaar gesteld: 30 projecten ontvangen Groene Subsidie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in totaal voor 1.426.044 gulden toegekend aan groene subsidies. De subsidie is verdeeld over in totaal 30 projecten. Het bedrag wordt toegekend op basis van een provinciale subsidie regeling, die twee jaar geleden speciaal in het leven is geroepen voor de ontwikkeling en uitvoering van groene projecten. Natuur, landschap, recreatie en duurzame landbouw zijn hierbij de centrale themas. Verzoeken konden tot 1 december vorig jaar worden ingediend. Hieronder wordt een aantal projecten genoemd die subsidie hebben gekregen.

Recreatief knooppunt boerderij t Geertje
Het gaat om het uitbouwen van de bestaande bezoekboerderij tot een recreatief knooppunt. De boerderij moet hiervoor worden aangepast. Allereerst wordt er een informatiepost ingericht, waar bezoekers verschillende folders kunnen krijgen over recreatief aanbod binnen de streek. Ook milieuvriendelijk vervoer krijgt de aandacht. Er kunnen fietsen, huifkarren, bolderkarren en kanos worden gehuurd. Op de boerderij wordt een minicamping gerealiseerd, waar ook trekkershutten worden geplaatst. Het project krijgt fl. 98.500 subsidie.

Nieuwe wandelroute rondom Vogelplas Starrevaart De beheerscommissie Vogelplas Starrevaart ontvangt ruim 27.000 gulden voor de aanleg van een nieuwe wandelroute rondom de Vogelplas Starrevaart. Het gaat om het uitzetten van een informatieve natuurwandelroute, waar de bezoeker op een vrijblijvende manier meer te weten kan komen 0ver het natuurgebied. Hiertoe worden op verschillende plaatsen borden neergezet.

Aanleg wetland in Midden-Delfland
De Vereniging Natuurmonumenten ontvangt ruim 88.125 gulden voor de aanleg van een 10 ha groot natuurgebied. Door een gebied aan te leggen met water- en moerasrijke structuren en natte graslanden krijgt de natuur meer kans. Gezien de ligging in de polder Noord-Kethel (Midden-Delfland) vormt het gebied een verbindingsschakel tussen bestaande en nieuw in te richten natuurgebieden. Het gebied wordt vervolgens opengesteld voor recreanten.

Beheer natuur in Hoeksche Waard
Groenbeheer Hoeksche Waard ontvangt 170.000,- gulden voor de uitvoering van een landschapsbeleidsplan. Met name een aantal bomen en kreken moeten worden onderhouden. Sommige bomen worden gekapt en nieuw aangeplant. Ook de vegetatie op de dijktaluds moet worden opgeknapt. Het project is naar verwachting eind dit jaar afgerond.

Aanleg recreatieve fietsroute
De gemeente Rotterdam ontvangt 137.500,- gulden voor de aanleg van een recreatieve fietsroute Midden-Delfland/Ackerdijkse Plassen. Door deze nieuwe fietsroute wordt de barrière in de bewegwijzerde recreatieve fietsroute van de stadsrand naar het landelijk gebied opgeheven. Onderdeel van de route is de realisatie van een voet/fietsbrug. Ook wordt een fietspad naar Oud-Overschie aangelegd en wordt het Albrechtplein onderhanden genomen.

Deel: ' Groene Subsidie Zuid-Holland voor 30 projecten '
Lees ook