PERSBERICHT

Amsterdam, 31 januari 2000

Burgemeester Patijn stelt zichzelf boven de wet
door onrechtmatig gebruik 'artikel 140' goed te praten

Tijdens de Amsterdamse "Eurotop" heeft de politie in Amsterdam verschillende keren gebruik gemaakt van het zogenaamde 'artikel 140' (deelname aan criminele organisaties), dat het mogelijk maakt om grotere groepen mensen te arresteren zonder dat zij zich verder persoonlijk schuldig hebben gemaakt aan enig strafbaar feit.
Het was voor het eerst in Nederland, dat dit middel werd gebruik als preventieve maatregel.
De Commissie voor de Politieklachten, de Nationale Ombudsman en de rechter veroordeelden het politieoptreden in Amsterdam en stelden dat 'artikel 140' níet bedoeld of bestemd is voor het handhaven van de openbare orde. De Amsterdamse burgemeester Schelto Patijn heeft blijkbaar lak aan deze uitspraak. In het dagblad "Trouw" van donderdag 27 januari j.l. zegt hij: "We hebben ons doel toch bereikt. Dankzij artikel 140 konden we tijdens de Eurotop de orde handhaven. En daar gaat het tenslotte om." Kortom: het doel heiligt de middelen!

De gemeenteraadsfractie van Amsterdam Anders/De Groenen vindt dat het doel de middelen níet heiligt en dat ook een burgervader zich aan de wet dient te houden. De fractie heeft het College van Burgemeester en Wethouders middels schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. Aan de burgemeester wordt tevens gevraagd om zijn excuses aan te bieden aan de betreffende Eurotopdemonstranten.

Hansje Kalt, gemeenteraadslid: 020-6208235.
René Danen, duo-raadslid: 020- 6122821 of 06-59060241.

Bijlage: schriftelijke vragen aan B en W


-------------------------------------

Amsterdam, 31 januari 2000

Ondergetekenden hebben de eer het College van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen te stellen op grond van art. 17 van het RVO.

In het dagblad Trouw van donderdag 27 januari jl. geeft de Amsterdamse driehoek aan niet onder de indruk te zijn van rechterlijke uitspraken over het gebruik van artikel 140: "We hebben ons doel toch bereikt. Dankzij artikel 140 konden we tijdens de Eurotop de orde handhaven. En daar gaat het tenslotte om." De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen stelt naar aanleiding daarvan de volgende vragen:


1. In het dagblad "Trouw" stelt de Driehoek dat tijdens de Eurotop de openbare orde gehandhaaft is dankzij het gebruik van artikel 140. Bent u het met de fractie van Amsterdam Anders/De Groenen eens, dat artikel 140 niet bedoeld of bestemd is als openbare orde maatregel en dat dientengevolge de genoemde uitspraak niet gepast is?


2. Bent u, gezien de uitspraken die de Commissie voor de Politieklachten, de Nationale Ombudsman en de rechter gedaan hebben over het onrechtmatig gebruik van artikel 140, bereid te garanderen dat in de (nabije) toekomst in Amsterdam niet opnieuw gebruik gemaakt zal worden van artikel 140 om grote groepen personen preventief in hechtenis te nemen ten einde de openbare orde te handhaven?


3. De rechtbank in Amsterdam heeft 10 januari j.l. in hoger beroep uitgesproke,n dat de arrestatie van 270 demonstranten tijdens de Eurotop op basis van artikel 140 onrechtmatig was. Is de burgemeester bereid om, nu deze definitieve uitspraak door de rechter is gedaan, zijn excuses aan te bieden aan de betreffende demonstranten voor dit onrechtmatig handelen?

Ondergetekenden:

Hansje Kalt, gemeenteraadslid
René Danen, duo-raadslid

Deel: ' Groenen 'Patijn stelt zichzelf boven de wet' '
Lees ook