E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 28 januari 2000.

Groenen vragen dringende behandeling resolutie ivm. Oostenrijkse regeringsvorming

De groenen blijven waakzaam na de mededeling van premier Verhofstadt dat een Europese raad van Algemene Zaken een standpunt moet innemen over de situatie in Oostenrijk. Daarom hebben de kamerleden Fauzaya Talhaoui, Leen Laenens en Marie-Thérèse Coenen een voorstel van resolutie ingediend.

Daarin vragen zij de regering nogmaals om kordaat te reageren op politiek, economisch en diplomatiek vlak opdat Oostenrijk (lid van de Europese Unie en van de Raad van Europa) extreem-rechts zou weren uit zijn regering.

De groenen hopen dat de andere democratische fracties deze resolutie mee zullen ondertekenen en dat ze de hoogdringendheid ervan mee willen onderschrijven zodat snel en efficiënt kan gereageerd worden op deze hoogst verontrustende evolutie.

Jos GEYSELS,
Politiek Secretaris
Voorstel van resolutieVoorstel van Resolutie betreffende de aanwezigheid van extreem-rechts in regeringen van Europese Uniestaten, in het bijzonder in Oostenrijk, tevens lid van de Europese Unie.

Ingediend door Marie-Thérèse Coenen (Ecolo), Leen Laenens en Fauzaya Talhaoui (Agalev)

28 januari 2000

Overwegende dat:

- na drie maanden dralen, de Oostenrijkse Volkspartij onderhandelingen gestart is met extreem-rechts om een regering te vormen,


- de FPÖ, de extreem-rechtse partij van Jorg Haider, openlijk racistisch, xenofoob en anti-Europees is. Dat bovengenoemde leider van de partij zijn bewondering voor het nazisme en zijn propaganda nooit heeft weggestoken en dat herhaaldelijk ook publiekelijk geuit heeft. Dat de deelname van zo'n partij aan de macht geen precedent kent in het naoorlogse Europa en dat regeringsdeelname van extreem-rechts het imago van Oostenrijk enstige schade zou kunnen toebrengen,


- de vorming van een regering tot de soevereine bevoegdheid van elke lidstaat behoort maar omdat Oostenrijk een Europese staat is en lid van de Europese Unie, men niet uit het oog mag verliezen dat de Europese Unie gefundeerd is op de grondbeginselen van vrijheid, democratie en eerbied voor de mensenrechten (art. 6 Unie-verdrag)


- Oostenrijk tevens lid is van de Raad van Europa en toegetreden tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

vragen zij aan de regering, dat zij alles in het werk stelt, zowel op politiek, economisch als diplomatiek vlak, opdat er in een lidstaat van de Europese Unie en van de Raad van Europa geen regering tot stand komt waarvan extreem-rechts deel uitmaakt. De 20° eeuw werd reeds gekenmerkt door de politieke banalisering van het nazisme en fascisme. Laten we de 21° eeuw niet op dezelfde wijze beginnen.


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Groenen willen EU-standpunt Oostenrijkse regeringsvorming '
Lees ook