Gemeente Rotterdam


Drs. P.J. Groenenboom (Internatio- Müller) Commandeur Oranje Nassau

Drs. P.J. Groenenboom is bij zijn vertrek als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Internatio-Müller N.V. bij bevordering benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester mr. Ivo Opstelten reikt hem de onderscheiding vandaag uit om 17.00 uur, tijdens de receptie in Museum Boijmans Van Beuningen ter gelegenheid van de pensionering van drs. Groenenboom.

Drs. Groenenboom (64) heeft Internatio-Müller geleid sinds 1993. Hij werkte daarvoor sinds 1968 in verschillende leidinggevende functies bij Philips. Bij zijn afscheid daar is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft als voorzitter van de Raad van Bestuur van Internatio-Müller NV het bedrijf door een moeilijke periode geleid. Hij trad aan toen de Raad van Commissarissen, na een aantal plotselinge verliezen, had besloten de strategie van het concern ingrijpend te wijzigen. In diezelfde periode probeerde een groep uit Hong Kong de controle over het bedrijf in handen te krijgen. Eén van zijn grote verdiensten was het feit dat hij de medewerkers van Internatio-Müller in deze cruciale periode het vertrouwen in de onderneming heeft teruggegeven. Dat maakte het mogelijk te werken aan verbetering van de resultaten en de zekerstelling van de toekomst. Het aantal medewerkers is gestegen tot 12.000 en de geconsolideerde omzet tot ruim boven de vijf miljard.

Daarnaast heeft drs. Groenenboom een groot aantal bestuursfuncties bekleed. Hij was lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW, van de Raad van Bestuur van de International Chamber of Commerce Nederland, van de Raad van Commissarissen van ECT en op cultureel gebied van de Stichting Philharmonisch Fonds en van de Stichting Sponsorfonds Rotterdamse Schouwburg. Hij is ook bestuurslid van de Stichting Euro 2000, een functie die hij na zijn pensionering blijft vervullen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Groenenboom (Internatio- Müller) Commandeur Oranje Nassau '
Lees ook