PERSBERICHT - 03 JUNI 2001

Vooraankondiging Groeneveld V Conferentie over Duurzaam Toerisme

Groeien of verknoeien

Vrijdag 21 september 2001

Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV), Breda

Dit seizoen en misschien hooguit het komende regeren het denken en doen in de reisbranche. De klant moet weg en tevreden en veilig weer terug, de inkoop voor volgend jaar moet rond, de nieuwe gids moet gedrukt. Maar wie denkt er na over hoe het verder moet, wie denkt er over die grens van 2 jaar heen? Wie is er bezig met de toekomst van en in het toerisme?

Deze conferentie biedt u de gelegenheid om samen met vakgenoten en deskundigen bezig te zijn met de toekomst van het toerisme. Met uw eigen toekomst.

De Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme en de Leerstoel Duurzaam Toerisme organiseren voor de vijfde keer de Groeneveld Conferentie over Duurzaam Toerisme. Dit jaar wordt de conferentie georganiseerd in samenwerking met het programma Innovaties in Toerisme (DTO-KOV), en heeft als thema de brug van de lange termijn naar de korte termijn in de toeristische sector.

In het ochtendprogramma wordt in groepsinterviews gediscussieerd over de wensen van de reisindustrie en de randvoorwaarden voor toeristische ontwikkeling in de toekomst. In het middagprogramma wordt in workshops een aantal concrete projecten richting de toekomst uitgewerkt (o.a. Alpen 2005, Antillen project, luchtschip, duurzame keten en eco-keurmerken), voor zowel het inkomend als uitgaand toerisme.

Graag nodig ik u uit 21 september alvast in uw agenda te noteren . In de komende maand zult u het definitieve programma en een inschrijvingsformulier ontvangen. U kunt zich ook nu al aanmelden op www.idut.nl, op de pagina Groeneveld.

Deelname aan de conferentie is kostenloos.

Met vriendelijke groet,

Peter Paul van der Kaaij

ANVR, voorzitter Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme
P/a Plantage Middenlaan 2K, 1018 DD Amsterdam, 020-3449453, info@idut.nl

Deel: ' Groeneveld V Conferentie over Duurzaam Toerisme in Breda '
Lees ook