gemeente den haaggroenkwaliteit in stad wordt verbeterd (31 maart)

de kwaliteit van het groen in de stad, de bomen en de speelvoorzieningen, wordt verbeterd. het college heeft de
gemeenteraad voorgesteld voor deze impuls 4,2 miljoen gulden beschikbaar te stellen.
voor het wijk- en buurtgroen wordt 778.000 gulden ingezet en voor de laanbeplanting, de 'lange groene lijnen', 610.000 gulden. al eerder heeft de gemeenteraad voor het open planproces voor het haagse bos 220.000 gulden uitgetrokken. in totaal wordt aan het groen 1,6 miljoen besteed.
voor het verbeteren van
speelvoorzieningen is 1.172.000 gulden beschikbaar. daarnaast is er 220.000 gulden voor projecten die dit jaar worden uitgevoerd in het kader van het programma 'kind en buurt'.
voor de bomen is ruim 1 miljoen
beschikbaar. hiervan is 420.000 gulden bestemd voor het bestrijden van de iepziekte, 447.000 gulden voor
vervangende aanplant, 250.000 gulden voor het verbeteren van de vitaliteit en 50.000 gulden voor monumentale bomen. bij het besteden van de 4,2 miljoen gulden is op basis van prioriteit gekozen voor projecten, waarvoor de werkzaamheden na overleg met de belanghebbenden dit jaar kunnen worden uitgevoerd en die een duidelijk effect of kwaliteitsverbetering tot gevolg hebben. veelal gaat het om wensen van bewoners en om het opknappen van beplantingen langs de hoofdwegen in de stad.

meer natuur voor mens en dier in laakzone

Zoekwoorden:

Deel: ' Groenkwaliteit in Den Haag wordt verbeterd '
Lees ook