GroenLinks Amsterdam West vraagt om verloting unieke blowverbodsborden


Amsterdam West, 20110720 -- Vorige week oordeelde de Raad van State dat een gemeentelijk softdrugverbod in strijd is met de Opiumwet. Via de Opiumwet vallen softdrugs landelijk onder verboden middelen. Dat de gemeente het bezit van softdrugs op de openbare weg nog een keer extra verbiedt is overbodig en valt buiten de bevoegdheid van de gemeente. Daarom vraagt GroenLinks aan stadsdeel West wanneer de blowverbodsborden worden verwijderd. Daarnaast is GroenLinks van mening dat je blowen niet moet verbieden, maar dat overlast moet worden tegengegaan.

Sinds begin 2006 hangen er rondom het Mercatorplein unieke blowverbodsborden. De verbodsborden vielen zo in de smaak dat ze regelmatig werden gestolen en verhandeld via internet. Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam West) stelt voor om de unieke borden door middel van een verloting onder de bewoners van West van een nieuwe bestemming te voorzien.

In een reactie op de vragen van GroenLinks Amsterdam West benadrukt stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer dat het verwijderen van de borden een zaak van de burgemeester is. Het verbod op hetbezit van softdrugs valt inderdaad onder de Opiumwet, maar het OM onderzoekt momenteel of het mogelijk is om een verbod op het roken van hash en wiet in de APV op te nemen.

Mocht het komen tot de verwijdering van de borden, dan staat de stadsdeelvoorzitter open voor verloting van de borden. Tot grote hilariteit van de deelraad opperde de SP dat de blowverbodsborden wellicht een monumentenstatus toegekend konden krijgen.

Rutger Groot Wassink is tevreden met de reactie van de stadsdeelvoorzitter. Al vraagt hij zich af hoe er zonder bezit van softdrug wel gerookt kan worden. “Een verbod op iets dat al illegaal is, is onzin. Maar er mag op deze plekken natuurlijk geen overlast plaatsvinden. Daar zijn alle partijen het over eens.”

GroenLinks Amsterdam WestNoot voor redacties:

Deel: ' GroenLinks Amsterdam West vraagt om verloting unieke blowverbodsborden '
Lees ook