GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 6 maart 2003 12:04
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Balkenende spreekt ten onrechte met twee petten over specifiek pardon

( 6 maart 2003)

Marijke Vos vraagt premier Balkenende om opheldering over zijn plotselinge pleidooi als fractievoorzitter van het CDA voor een specifiek pardon voor langdurig in procedure verblijvende asielzoekers 1. Waarom heeft u gisteren als fractievoorzitter van het CDA gepleit voor het in de formatie regelen van een specifiek pardon voor langdurig in procedure verblijvende asielzoekers, terwijl u op dezelfde bijeenkomst als premier van het huidige kabinet heeft gezegd dat de zorgvuldigheid een besluit over een dergelijke regeling in de ministerraad van vrijdag 7 maart a.s. in de weg staat?

2. Bent u er naar eigen oordeel wel in geslaagd om beide petten, die van premier én van fractievoorzitter, uit elkaar te halen?

3. Vindt u het als premier, bedenker van de slogan 'fatsoen moet je doen', ook politiek fatsoenlijk om als fractievoorzitter van het CDA te pleiten voor een regeling die u als premier van een zittend kabinet niet voor uw rekening wilt nemen? Terwijl er nota bene een Kameruitspraak ligt die daarop aandringt?

4. Bent u zich als premier van een zittend kabinet er van bewust, dat uw pleidooi gedaan als fractievoorzitter van het CDA, er toe zou kunnen leiden dat de LPF alsnog besluit haar bewindslieden uit het zittende kabinet terug te trekken?

5. Kunt u uitleggen in hoeverre de voorwaarden die in de uitspraak van de Kamer aan een dergelijke regeling worden gesteld afwijken van de voor-waarden zoals u die als fractievoorzitter van het CDA heeft verwoord?

6. Hoopt u in de formatie van de PvdA concessie te krijgen door niet nu als zittend premier een regeling voor uw rekening te nemen, maar dat pas straks, als mogelijk premier van een nieuw kabinet, te doen? Zo ja, om welke concessies is het u dan te doen?

7. Acht u het niet bestuurlijk juist en fatsoenlijk, vooral ook naar de betrokken asielzoekers toe, om van deze kwestie geen politiek spelletje te maken, maar als premier van een zittend kabinet de verantwoordelijkheid te nemen voor een snel besluit over een nieuwe regeling?

8. Wilt u deze vragen spoedig en voor dinsdag 11 maart a.s. beantwoorden?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' GroenLinks Balkenende spreekt ten onrechte met twee petten over spe.. '
Lees ook