Persbericht Groenlinks Utrecht

In de bijlage vind je de actuele motie van Pepijn Zwanenberg, GroenLinks-raadslid in Utrecht, welke zaterdag tijdens het GroenLinks-congres met een ruime meerderheid is aangenomen.

Deze motie is een vervolg op de uitspraken van de staatscommissie herijking ouderschap.

Pepijn heeft zelf een regenbooggezin samen met zijn vriend Ivo, dochter Keet en de moeder van Keet, Janet. Ook is Pepijn genomineerd voor Utrechter van het jaar, onder meer vanwege zijn inzet voor diversiteit in de stad. Zo was Utrecht onder andere de eerste stad in de wereld met een regenboogzebrapad, op initiatief van Pepijn.

Actuele motie regenbooggezinnen

Constaterende dat

- In Nederland veel kinderen inmiddels opgroeien in zogenaamde regenbooggezinnen, oftewel een gezin met 2 vaders en een moeder, 2 moeders en een vader of 2 vaders en 2 moeders.

- Op dit moment de niet-biologische ouders geen juridisch ouderschap noch ouderlijk gezag hebben

- De wetgeving in Nederland geen gelijke tred houdt met de realiteit

Overwegende dat

- Het concept-partijprogramma enerzijds wel pleit voor meer juridische ouders maar niet voor uitbreiding van het ouderlijk gezag

- Dit voor de regenbooggezinnen in Nederland onvoldoende is

- Het kind centraal dient te staan

- De staatscommissie Herijking Ouderschap onder leiding van Aleid Wolfsen op 7 december met een advies kwam wat zorgt dat de rechten van het kind zo goed mogelijk gewaarborgd worden Of er nu twee, drie of vier ouders zijn.

- Dit advies past bij een sociale en progressieve partij als GroenLinks

Draagt het partijbestuur en de toekomstige fractie op

- In letter en geest het advies van de Staatscommissie tot uitvoering te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pepijn Zwanenberg

Namens de voltallige GroenLinks fractie van Utrecht

Deel: ' GroenLinks-congres neemt Utrechtse motie regenbooggezinnen aan '
Lees ook