GroenLinks


-

Congresspeech Femke Halsema

15 februari 2003

GroenLinksers,

Laat ik maar met de deur in huis vallen
Ik erger me
Ik erger me kapot.
In de Haagse Kaasstolp wordt geformeerd
In stilte en in de achterkamers
Daarbuiten begint ieder gesprek met Waarom.
Waarom nu? 12 jaar na de vorige golfoorlog
Waarom wil Bush deze oorlog?

Waarom hoor je hem niet over Bin Laden?
Waarom zouden bommen op Bagdad goed zijn voor vrede?
Waarom is een preventieve oorlog opeens toelaatbare agressie?
Waarom Irak wel en Noord- Korea niet?
Welk land bezit eigenlijk geen massavernietigingswapens?
Waar gaat het de Amerikanen werkelijk om?
Waarom is Balkenende zo volgzaam?
Waarom staat Nederland niet aan de kant van onze buurlanden?
Van Duitsland, Frankrijk, België?

Het zijn geen vragen van pacifisten.
Maar van de buren, van scholieren, winkeliers, mensen die je
aanspreken op straat of in de trein.
Er is geen begrip voor deze oorlog.
Er is geen steun voor deze oorlog.
Mensen zijn boos, ze voelen zich machteloos.
Zij en wij zijn eensluidend in ons oordeel over Saddam.
Een vreselijke dictator, onder wiens regime het volk lijdt.
Een schender van de mensenrechten
Die we liever gisteren dan vandaag zien vertrekken.

Maar wie betaalt straks de hoogste prijs in een oorlog.
Dat is het Iraakse volk.
Dat zijn de koerden. Dat zijn de mensen op straat in het middenoosten.
Dat zijn de Palestijnen.

Wij moeten ons laten horen, voor hen.
Vandaag laten we ons horen.
Hier, zometeen op de Dam.
Wereldwijd zullen miljoenen mensen protesteren.
Samen bewerken wij de publieke opinie
Die belangrijk en misschien zelfs beslissend is.
Één ding staat vast.
De Waarom?-vraag ligt op tafel.
En Bush en Powell krijgen die er niet van af.

Donderdag trok Bush weer van leer
De geloofwaardigheid van de Verenigde Naties is in het geding
Als hij zijn zin niet krijgt.
Gisteren rapporteerde Blix
Het werk van de wapeninspecteurs vordert
Er zijn geen bewijzen gevonden voor massavernietigingswapens
(hoewel Blix het bestaan ervan niet uitsluit)
Sommige van de bewijzen van Powell
blijken zacht
boterzacht
de inspecteurs hebben meer tijd nodig
Niet de geloofwaardigheid van de VN is in het geding
Maar de geloofwaardigheid - of wat daar van over is - van Bush.

Èn de geloofwaardigheid van Balkenende
Braaf en slaafs, noemde Farah de regering deze week.
Handjes schudden met Powell
Lachen in de camera
Rechts bereidt een oorlog voor.
Alleen mag je het niet zo noemen:
'de druk opvoeren', 'planning', 'een stok achter de deur hebben', 'een
bondgenoot te hulp schieten'.
Abracadabra, taal van Ti-ta-tovenaar
Dan weten wij: wie de dingen niet bij de naam durft te noemen,
heeft wat te verbergen.
Die verbergt wat deze oorlog betekent, bijvoorbeeld
Voor anderhalf miljoen vluchtelingen, straks in Iran, in Saoedi Arabië
Honderdduizenden doden en gewonden in de eerste dagen van de oorlog,
volgens de VN.
En wat deze oorlog betekent voor het internationale terrorisme.
Want, terwijl wij aan de vooravond staan van een nieuwe escalatie.
Van een tweede vergeldingsoorlog, loopt de hoofdschuldige
- Bin Laden -ongemoeid ergens rond.

Stram in de houding voor de V.S.
Met de blik op de atlantische oceaan gericht
Vergeet Balkenende naar het oosten te kijken
En naar zijn eigen achtertuin: Nederland
Nederland is sinds 11 september een ander land geworden
Angst voor de Islam
Angst voor hoofddoekjes
Angst voor donkere jongeren op het VMBO
Spanningen, etnisch conflict ..
Zullen - bij een oorlog - niet minder worden
Maar meer
Zegt vadertje Balkenende dan:
Ga maar rustig slapen?
Of opent hij de dialoog
Gaat hij met mensen praten?
Allochtonen, autochtonen
Iraakse en koerdische vluchtelingen
Met moslims.
Opent Balkenende een nieuwe site: www. Op het catshuis gaat het goed.
nl?
Of durft hij het debat aan?
In moskeeën, op straat, in de asielzoekerscentra.
Ik roep Balkenende op
Om in tijden van oorlog
Een premier van alle mensen te zijn.

Dat betekent ook
Dat het gesol ophoudt
met asielzoekers, die uitgeprocedeerd op straat staan en niet terug
kunnen,
of al langer dan vijf jaar in centra op zekerheid wachten.
1000en mensen zijn dit jaar al drie keer blij gemaakt
met een dode mus:
eerst was het de PvdA, daarna trok de LPF twee keer een belofte in.
Hildebrand Nawijn doet zo zijn best om niet begrepen te worden
Ik gun het hem graag
Voor één keer: te zeggen wat hij denkt en - vooral - te doen wat hij
zegt.
Ik zeg tegen de regering
Geef Nawijn - en al die mensen die hun hoop op hem vestigen -
een generaal pardon.

Het zou een onverwachte climax zijn
op een treurigmakende kabinetsperiode
En hectische en onverwachts verlopen verkiezingen.

Het goede nieuws van die verkiezingen is
Dat links zich redelijk heeft hersteld.
49 zetels op 15 mei was een dieptepunt
Nu zijn het er 65 geworden.
Het slechte nieuws is dat wij twee zetels kwijt zijn.
Minder dan we vreesden, meer dan we hoopten
De zuigkracht van de PvdA hebben wij niet volledig weten te weerstaan.
Maar de schade is beperkt.
GroenLinks is een stabiele factor in de Nederlandse politiek.
Ècht betrokken en betrouwbaar: geen windvaan.
Daar kunnen we samen trots op zijn.
Nu komt het er op aan
Herkenbaar te zijn in de oppositie
Helder, effectief ..... èn lekker stout

Het beste nieuws is dat CDA en VVD geen meerderheid meer hebben.
Een rechts kabinet lijkt van de baan
Al lijkt het CDA te blijven hangen in het idee:
Vroeger was alles beter, stem Jan Peter.

Zeker nu, nu de statenverkiezingen op komst zijn.
Wordt de formatie gerekt.
Balkenende draait en draalt.
Hij hoopt met een rechtse senaat zijn onderhandelingspositie te
versterken.
En de PvdA onder druk te zetten.
Dat is doorzichtig én kortzichtig.
Bush wacht ècht een Nederlands regeerakkoord niet af.
Werkloosheid verdwijnt niet zomaar, als sneeuw voor de zon.
De economie herstelt zich niet - wonder òh wonder - vanzelf.
Dan zeg ik tegen Jan Peter: Maak het dan ook beter!
Verruil het benauwde partijbelang nu een keer echt voor het
landsbelang

En tegen Wouter Bos:
Gisteren was het Valentijnsdag,
Gisteren, waren de dagen van de mooie beloften
Nu betreed je het zoete midden van de vaste verkering
En zoals moeders vroeger al zei
Nu komt het er op aan.
Nu moeten de beloften daden worden.
Dat ben je aan je kiezers verplicht.
Dat ben je aan ònze kiezers - die hoopten op een links kabinet -
verplicht.
En die linkse kiezers weten wat zij willen:
- geen oorlog
- een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie
- de koppeling van lonen en uitkeringen.
- Een fatsoenlijke WAO
- Geen bezuinigingen op de Melkertbanen
- Behoud van de koopkracht voor de minima
- Internationale armoedebestrijding
- Het terugdraaien van de JSF.
- Verbetering van het spoor.
- De aankoop van natuur.
- De bescherming van landschap

Ja, het is waar.
Bij vaste verkering hoort het cliché
Van geven èn nemen
Maar ook - als het nodig is -
Hakken in het zand
Niet over je heen laten lopen

En we weten het allemaal
Het CDA is geobsedeerd door een 11e gebod:
Geen begrotingstekort.
Balkenende kent maar één waarde
de staatsschuld
en één norm: aflossen in 25 jaar.
Daarvoor moet álles wijken. En dat betekent:
Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen.
Dat vindt hij solide,wij noemen dat ronduit a-sociaal.

En het is ook een bééétje dom.
Zeggen het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank
- zoals jullie weten: radicaal linkse organisaties -
Als het economisch tegenzit, mag het tekort best een beetje oplopen.
Kees had het zelf kunnen verzinnen.
Want wie koste wat het kost de staatsschuld aflost,
laat onze kinderen en hun kinderen
een verloederd milieu, een afgetrapt onderwijsbestel
en ondermaatse gezondheidszorg na.
Welke rentmeester bij het CDA heeft dit in hemelsnaam verzonnen?

Ook GroenLinks was en is voorstander van een centrum-links kabinet
Maar wij zullen niet accepteren dat
de leraren,
de verpleegsters opnieuw de prijs moeten betalen
voor aflossing van de staatsschuld.
Wij verlangen een eerlijke prijs,
En een prijs die eerlijk betaald moet worden.
Door de top van het bedrijfsleven.
Dat is de groep die als eerste mag matigen,
Dan de veelverdieners.
En dan de werknemers.
Maar wel loonmatiging, in ruil voor sociale politiek.

Sociale politiek waar niet alleen GroenLinks, maar ook de vakbeweging
in moeilijke tijden om vraagt
Sociale politiek, dat gaat òòk over de WAO.

Er komen minder mensen in de WAO, meer mensen blijven aan het werk.
Dat lijkt - zeg ik voorzichtig -
goed nieuws, vooral voor de mensen zelf.
Maar het is bij lange na niet genoeg.
Er is een wereld te winnen
Voor mensen, voor werknemers,
die kampen met hun gezondheid,
die onveilig werk doen,
die bij het minste of geringste door de werkgever aan de dijk worden
gezet,
die vastlopen in het spitsuur van hun leven,
omdat ze te hard werken en heel veel zorgen,
Er is een wereld te winnen
Voor mensen met een handicap, WAO-ers,
die dolgraag weer aan de slag willen,
maar overal een gesloten deur vinden.

Er was ook een wereld te verliezen
Als CDA, VVD en LPF hun plannen hadden kunnen doorzetten,
Dat kabinet is - zo goed als - verleden tijd,
nu de dreigende ingreep in de WAO nog.

En die waarschuwing wil ik Wouter Bos nog geven
Herinner je je voorganger Wim Kok
Ook hij formeerde een rooms-rode coalitie
En vergalloppeerde zich
Toen hij, in de zomer van 1991
in een vloek en een zucht,
Niet de WAO,
maar de WAO-ers pakte.

Laat dat een harde les zijn.
En kies voor een sociale, een duurzame, een menswaardige WAO.

Politiek is te vaak korte-baanwerk
Korte termijn plannetjes, snel scoren
De lange termijn wordt dikwijls vergeten
Helaas.
Behalve als het over de staatsschuld gaat.
Dan komt 2030 wèl in beeld
En is er bezorgdheid over komende generaties
Die we niet met ons tekort, onze erfenis, op willen zadelen
GroenLinks kijkt ook verder dan de waan van de dag
En niet alleen naar de staatsschuld.
Ook naar de groene schuld
Jaar na jaar, teren we in op ons ecologisch kapitaal.
De wereld wordt schraler, leger, raakt steeds verder uitgeput.
We leven op te grote voet.
De natuur verliest kleur, wordt eentoniger
Er blijft minder over voor volgende generaties.
Minder grondstoffen. Zelfs aan water dreigt een tekort.
En tegelijkertijd méér vervuiling. Klimaatverandering.
Helderen doelen voor het aflossen van onze groene schuld zijn nodig.
Net als bij de staatsschuld.
Als eerste voor klimaatverandering
Als het aan groenLinks ligt dan
Hebben we in 2030 in Nederland vijftig procent van ons energiegebruik verminderd.
En wordt de helft van het resterende verbruik opgewekt uit duurzame
bronnen:
zon en wind.
Als tweede voor ons grondstoffenverbruik
In 2030 is ons grondstoffenverbruik met een factor 4 verminderd.
IJzer, zand, olie: we maken het niet in hoog tempo op,
Maar laten het ook na voor volgende generaties
En ten slotte voor het Nederlands landschap.
In 2030 is er een scherp contrast tussen stad en platteland.
Nederland blijft open en groen.
We behouden ons boerenlandschap.
en bezitten we drie keer zo veel natuurgebieden.

Over krap een maand zijn er weer verkiezingen.
Ze geven ons opnieuw de kans
Om een groener en socialer Nederland dichtbij te brengen.
De wereld staat bijna in brand.
Den Haag zit in ingewikkelde onderhandelingen.
Provinciale problemen lokken mensen niet zo gemakkelijk naar de stembus.
Zeker niet zo vlak na de Kamerverkiezingen.
Voordeel is wel dat we net flink hebben kunnen oefenen - ik niet in de
laatste plaats - èn we gaan de kiezer motiveren
Voor de kwesties, dicht bij huis, provinciale kwesties
De groene kwesties, de ruimtelijke ordening, de natuur.
Maar ook bijvoorbeeld de jeugdzorg, de gehandicaptenvoorzieningen.

Voordat de provinciale campagne start, kiezen we vandaag een nieuwe
eerste Kamerlijst en verwelkomen we een nieuwe voorzitter (en er valt
wat te kiezen vandaag)
en we zeggen Mirjam gedag.
Laat ik het nu maar verklappen
Het zal jullie gerust stemmen
Mirjam was voor ons - de tweede Kamerfractie - soms knap lastig
Zoals het een partijvoorzitter betaamt
Kritisch, controlerend
En nooit te beroerd om ons te corrigeren.
Maar ook heel levendig
En een onvoorstelbaar harde werker.
Het zijn vier roerige jaren waar je op terugkijkt.
Drie-en-een-halve oorlog
Drie verkiezingen
Ik heb een grijs vermoeden dat we je wel weer tegenkomen
Maar laat ik ook gezegd hebben
We zullen je missen.

Voordat we overgaan tot de orde van de vergadering, zou ik nu de
provinciale lijsttrekkers willen vragen om op het podium te komen,
zodat het congres jullie kan leren kennen.

De afgelopen maand hebben we met elkaar gemerkt dat samen acties
voeren, de straat op gaan, mensen aanspreken met concrete voorstellen
de partij meer smoel geven.
Nu gaan we dat weer doen. En deze keer in elke provincie!

-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' GroenLinks Congresspeech Femke Halsema '
Lees ook