GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 26 september 2001 16:57

GroenLinks en VVD willen dialoog met moslimgemeenschap

(26 september 2001)

Jan Rijpstra en Femke Halsema hebben de commissie Binnenlandse zaken voorgesteld om in de week van 8 oktober een rondetafelgesprek te beleggen met de moslimorganisaties.

Zij willen dat de Kamer ook zelfstandig de dialoog zoekt met de moslimgemeenschap in Nederland. Berichten in de media lijken te duiden op toenemende spanningen in onze multiculturele samenleving. De tolerantie onder autochtonen lijkt af te nemen, terwijl tegelijkertijd sprake lijkt te zijn van fundamentalistische sentimenten in een beperkt deel van de moslimgemeenschap.

Femke Halsema (GroenLinks)
Jan Rijpstra (VVD)


---

Aan: de leden van de commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Betreft: Toevoeging agendapunt aan de procedurevergadering van 27 sept aanstaande

Den Haag, 26 september 2001

Geachte collegae,

Dinsdag 25 september heeft de heer Rijpstra van de VVD namens alle fracties de regering verzocht de kamer per brief te informeren over het vervolg dat wordt gegeven aan het overleg dat minister van Boxtel en premier Kok hebben gehad met een groot aantal moslimorganisaties, en een reactie te geven op de brief die jongerenorganisaties aan de regering heeft gestuurd. In vervolg op dit verzoek zouden wij willen vragen of de commissie er bij de regering op aan wil dringen om deze brief voor medio volgende week naar de Kamer te zenden.

Ten tweede zouden wij de commissie willen verzoeken om na ommekomst van deze brief in de week van 8 oktober een rondetafelgesprek, bij voorkeur in de oude zaal, te beleggen met de betrokken organisaties. Wij vinden het van groot belang dat de Kamer, naast het gesprek met de regering hierover, ook zelfstandig de dialoog zoekt met de moslimgemeenschap in Nederland. Berichten in de media lijken te duiden op toenemende spanningen in onze multiculturele samenleving. De tolerantie onder autochtonen lijkt af te nemen, terwijl tegelijkertijd sprake lijkt te zijn van fundamentalistische sentimenten in een beperkt deel van de moslimgemeenschap. Zonder prematuur conclusies te willen verbinden aan deze berichtgeving, vinden wij dat het signaal dat hiervan uitgaat serieus dient te worden genomen. Wij vinden het van groot belang dat het parlement zich dan uitgebreid laat informeren. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om op korte termijn suggesties aan te dragen voor de deelnemers aan het rondetafelgesprek. In de hoop op uw steun te mogen rekenen, groeten wij u vriendelijk.

Femke Halsema (GroenLinks)
Jan Rijpstra (VVD)

Deel: ' GroenLinks en VVD willen dialoog met moslimgemeenschap '
Lees ook