PERSBERICHT/UITNODIGING

Het Tweede GroenLinks Fiscale Debat: Belastingheffing op vermogen

(maandagavond 27 september, Nieuwspoort Den Haag)

Den Haag, 22 september 1999

Na de geruchtmakende presentatie in mei van haar plan om de hypotheekrente-aftrek aan te pakken, komt GroenLinks dit najaar met een nieuw voorstel uit haar belastingplan. Op maandagavond 27 september a.s. presenteren wij een voorstel voor belastingheffing op vermogensinkomsten.

Aansluitend vindt het tweede GroenLinks Fiscale Debat plaats onder leiding van Maarten Schinkel (NRC Handelsblad). De Fiscale Debatten van GroenLinks worden gehouden onder het motto "Leuker kunnen wij het niet maken, wel eerlijker". Aan dit debat zullen deelnemen: prof. Sybren Cnossen (Erasmus Universiteit Rotterdam), Margreet Schuit (FNV), Cees van Boxel (Ernst & Young Belastingadviseurs) en Anne Bijvoet (voorzitter Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs). Zij discussiëren over de morele implicaties van verschillende varianten van vermogensbelasting. Hoe valt de vermogensrendementsheffing te verdedigen? En wat zijn de merites van het GroenLinks-plan? Voorafgaand aan het debat zet Tweede-Kamerlid Kees Vendrik het GroenLinks voorstel uiteen.

GroenLinks vindt het vanuit het draagkrachtprincipe onlogisch om inkomsten uit vermogen fors minder te belasten dan inkomsten uit arbeid. Daarom staan wij kritisch tegenover de vermogensrendementsheffing uit het Belastingplan voor de 21e eeuw van Zalm en Vermeend. Bij dit voorstel wordt uitgegaan van een fictief rendementspercentage dat voor alle vermogensbestanddelen hetzelfde is. Gevolg is, dat de in werkelijkheid onderling zeer verschillende opbrengsten uit vermogen worden genegeerd. De zeer vermogenden zullen minder gaan bijdragen aan de belastinginkomsten, terwijl de mensen met een klein vermogen zwaarder worden belast.

GroenLinks vindt dat vermogens zwaarder belast moeten worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat niet alle vermogensbestanddelen een even groot rendement hebben. Ook in de belastingheffing op vermogen moet het draagkrachtprincipe leidraad zijn.


Tijd en plaats

Het Fiscale Debat over vermogen vindt plaats op maandagavond 27 september van 19.00 - 21.00u in Nieuwspoort (Lange Poten 10), Den Haag en is gratis

Deel: ' GroenLinks Fiscaal Debat Belastingheffing op vermogen '
Lees ook