GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 4 maart 2003 14:57
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Formateurs verkwanselen open ruimte

( 4 maart 2003)

De formatie is grotendeels een black box: er gaat veel in en komt weinig uit. Een 'green box' is het zeker niet. De plannen voor de open ruimte en de ruimtelijke ordening die naar buiten kwamen, zorgen voor een vergrijzing van het landschap. Deze plannen moeten worden aangepast voor behoud van de schaarse open en groene ruimte in dit land.

Voormalig minister Pronk werd nog links ingehaald door de PvdA-fractie. Inmiddels heeft de Partij van Wouter Bos zich overgeleverd aan de hectarenvreters van het CDA. De scherpe scheiding tussen 'stad' en 'ommeland' verdwijnt in de prullenbak. De formateurs willen het open landschap vrijgeven voor bebouwing. Als het aan PvdA en CDA ligt, mogen gemeenten zélf bepalen waar zij bouwen. Dat leidt al snel tot een onderlinge rat-race om zoveel mogelijk bedrijven te trekken. Grond wordt bijna gratis weggegeven; ruimtevretende bedrijven wordt geen strobreed in de weg gelegd. GroenLinks vindt ook dat er voor jongeren en voor ouderen woningen gebouwd moeten worden binnen de bestaande dorpen. Maar de onderhandelaars gaan veel verder. Als het aan hen ligt, verrijzen er in open landschappen en waardevolle natuurgebieden massaal bedrijventerreinen, winkelcentra en vakantiehuizen. Dat gaat ten koste van het landschap. Ten koste van rust, ruimte en stilte. Ten koste van de ruimte om te fietsen, te wandelen, uit te waaien.

GroenLinks maakt een andere keuze. Geen grootschalige bebouwing van het landschap, maar strakke grenzen tegen de oprukkende bedrijventerreinen. Niet bouwen om nóg meer leegstaande bedrijfspanden te creëren, maar de bestaande terreinen slimmer benutten. Geen uitverkoop van natuur en landschap, maar juist krachtig investeren om natuurgebieden aan te kopen. Niet de schaarse grond gratis weggeven, maar juist de ruimtevretende bedrijven laten betalen voor hun aantasting van het open landschap. GroenLinks pleit voor een Leegstandstoets in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Provincies mogen dan alleen toestemming voor nieuwe bedrijventerreinen geven, als er binnen de regio geen alternatieven zijn. GroenLinks wil uitbreiding belasten. Veel gemeenten geven grond bijna gratis weg aan bedrijven. Dat kan écht niet meer. De groene ruimte is schaars, en wat schaars is mag een prijs hebben. GroenLinks is daarom voor de invoering van een open ruimte heffing, van gemiddeld 45 euro per vierkante meter. En Groenlinks wil revitalisering belonen. Wij pleit er voor dat er een fonds komt, ter waarde van ongeveer 200 miljoen euro per jaar. Met dit geld kunnen oude industrieterreinen worden opgeknapt, zodat er ruimte komt voor nieuwe bedrijven. Ook kunnen met het geld ondergrondse parkeergarages, bodemsanering, en stapeling van kantoren en loodsen worden betaald.

Femke Halsema heeft deze voorstellen gepresenteerd in Harderwijk, Gelderland. Daar voert zij vandaag actie tegen de uitbreiding van een bedrijventerrein in een waardevol natuurgebied.

Femke Halsema
Ineke van Gent


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' GroenLinks formateurs verkwanselen open ruimte '
Lees ook