GroenLinks: geen rijken-enclaves in Utrecht

GroenLinks: geen rijken-enclaves in Utrecht

4 juni 2015

Een klassiek links-rechtsdebat tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdagavond over de woonvisie: moeten sociale huurwoningen nu wel of niet verkocht worden? VVD – D66 - CDA: ja, en zo veel mogelijk. GroenLinks: nee, niet massaal. ‘De kernvoorraad en de betaalbaarheid van huurwoningen staan onder druk. Door de verkoop van corporatiewoningen in populaire wijken komt de ongedeelde stad onder druk te staan. Dan creëren we rijken-enclaves, want mensen met lage inkomens kunnen er niet meer wonen,’ aldus GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg.

Zwanenberg: ‘GroenLinks staat voor een ongedeelde stad, maar sociale huurwoningen zijn in toenemende mate in een beperkt aantal wijken te vinden. Dit komt omdat corporaties veel bezit afstoten in populaire wijken waar sociale huurwoningen sowieso al met een vergrootglas gezocht moeten worden.'

GroenLinks is niet ontevreden over de woonvisie. De extra eisen die VVD, D66 en CDA willen toevoegen, daarmee komt volgens Zwanenberg de ongedeelde stad onder druk te staan. 'Deze partijen willen zoveel mogelijk corporatiewoningen in populaire wijken verkopen, want dat levert veel op. Maar dat zorgt juist voor een toenemende ongelijkheid en verdere inkomenssegregatie in de stad. Partijen die dit wél ondersteunen zetten hiermee de ongedeelde stad bij het grof vuil. En GroenLinks gaat daar niet aan mee doen maar zal zich hier maximaal tegen verzetten. Wij zullen niet accepteren dat er in bepaalde wijken rijkenenclaves ontstaan.’

Energieneutraal

Tijdens de raadvergadering vraagt Zwanenberg ook om veel meer ambitie op het gebied van energie-neutrale nieuwbouw. ‘Utrecht is op veel fronten koploper, ook als duurzame stad. Daarom willen we dat Utrecht vanaf nu energienetraal gaat bouwen. We willen niet wachten op het Europees beleid dat erop gericht is dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie gebruiken. Wat GroenLinks betreft kan dat dus sneller: niet morgen, maar nú al werken aan energieneutrale nieuwbouw.’

In een motie roept Zwanenberg het college op om energieneutraal bouwen tot inzet van de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties te maken en om te lobbyen bij het rijk voor flexibiliteit zodat Utrecht eerder dan 2020 energieneutraal voor kan schrijven bij alle nieuwbouwprojecten.

Betaalbare woningen

‘De huurder heeft de tijdsgeest zelden mee’, zegt Zwanenberg vervolgens. ‘Was in de vorige woonvisie het adagium nog: inkrimping van de sociale woningvoorraad door grootschalige sloopplannen (GroenLinks stemde tegen). Door het woonakkoord van dit kabinet staat de betaalbaarheid van huurwoningen en de kernvoorraad van huurwoningen onder druk. Het is van het grootste belang om de woonlasten voor de lagere inkomensgroep te beperken. Wij gaan er vanuit dat de wethouder hier keihard op gaat inzetten.’

Deel: ' GroenLinks geen rijken-enclaves in Utrecht '


Lees ook