GroenLinks


GroenLinks hekelt gestuntel project verdieping Westerschelde en eist spoedig debat

GroenLinks heeft geschokt gereageerd op het op 18 januari verschenen Rekenkamerrapport over het Vlaams-Nederlands project ter verdieping van de Westerschelde. Wederom blijkt het een project te zijn waar bij aanvang een veel te rooskleurig beeld van de kosten geschetst is en een goede kosten-baten afweging ontbrak. Het hele project bijkt een aaneenschakeling van rooskleurige inschattingen, ondanks waarschuwingen uit het veld en een gebrekkige controle op de uitvoering.

Het feit dat de Vlaamse en Nederlandse parlementen verschillend zijn ingelicht over cruciale elementen van het project is onbegrijpelijk. De reactie dat volgens de Staatssecretaris het project door Nederland met name is uitgevoerd uit goed nabuurschap ontslaat haar niet van de plicht voor het project een goede projectorganisatie met een goed financieel beheer op te zetten.

Dat de middelen voor natuurcompensatie voor geheel andere zaken dan compensatie van de verloren gegane natuur zijn aangewend is stuitend. Temeer daar de Staatssecretaris dit in haar brief van 14 december 1999 niet gemeld heeft. Voor GroenLinks is het onbegrijpelijk dat de aan de Kamer gezonden lijst met natuurcompensatieprojecten, projecten bevat die geen enkele relatie bevatten met de Westerschelde en reeds gepland waren.

GroenLinks wil spoedig een debat over het rapport.

Hugo van der Steenhoven

dinsdag 18 januari 2000

Deel: ' GroenLinks hekelt gestuntel verdieping Westerschelde '
Lees ook