GroenLinks


Hervatting transporten kernafval voorbarig

Het besluit van minister Pronk om de kerncentrale Dodewaard met onmiddellijke ingang toestemming te verlenen om de transporten van kernafval te hervatten is voorbarig.

Op 1 juli jl. stelde de minister in de Kamer nog dat hij nader advies had gevraagd aan de Gezondsheidsraad. Dit advies is nog niet verschenen en wordt pas rond 1 oktober verwacht. Desondanks mogen de transporten weer beginnen. GroenLinks vindt dit onbegrijpelijk. De transporten zijn niet voor niets in 1998 stilgelegd. En niet voor niets is aan de Gezondsheidsraad advies gevraagd. Dat alles lijkt plotseling niet meer van belang. Weliswaar stelt de minister dat hij zich het recht voorbehoudt om nog nadere voorwaarden te stellen aan de transporten als het advies van de gezondheidsraad daar aanleiding toe geeft, maar dat is dan in ieder geval deels mosterd na de maaltijd. Inmiddels hebben dan transporten plaatsgevonden waarvan nog steeds onduidelijk is welke risico's hierbij gelopen worden. Na ruim een jaar opschorten van de transporten zou de minister er wijs aan doen nog tot 1 oktober te wachten met het besluit over de transporten. Niet alleen zou dat recht doen aan de vereiste zorgvuldigheid met dergelijke gevaarlijke transporten, maar dit zou ook naar de Gezondsheidsraad en de Kamer van zorgvuldigheid getuigen.

Marijke Vos Den Haag, 21 juli 1999.

Deel: ' GroenLinks hervatting transporten kernafval voorbarig '
Lees ook