GroenLinks


GroenLinks komt met provinciaal zorgplan voor allochtone ouderen

Op woensdag 24 februari 1999 presenteert Ineke van Gent namens GroenLinks "Aandacht voor Allochtone Ouderen; een vijfpuntenplan voor provinciaal beleid".
Zij zal het plan tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van Hoogezand nader toelichten.

Nederland vergrijst, en allochtone ouderen nemen daarin een steeds groter deel voor hun rekening. In 2015 schat het SCP dat hun aantal zon 170 duizend personen zal bedragen. GroenLinks vindt dat de provincie het voortouw moet nemen om zorg en wonen voor allochtone ouderen te verbeteren. Het huidige aanbod in de gezondheidszorg is onvoldoende afgestemd op de wensen en verlangens van allochtone ouderen. Ook weten zij vaak de weg naar de zorg niet te vinden. Om dit te verbeteren komt GroenLinks met een vijfpuntenplan voor de provincie.

De Provincie kan volgens GroenLinks een spilfunctie vervullen in het verbeteren van zorg- en woonvoorzieningen voor allochtone ouderen. Hoe willen zij wonen? Van welke zorg willen zij gebruik maken? Allochtone ouderen moeten betrokken worden bij het beantwoorden van deze vragen. Vanwege taalbarrières en culturele verschillen is het vaak moeilijk allochtonen te betrekken. Door middel van huisbezoeken of het in het leven roepen van ouderenconsulenten voor allochtonen kan de provincie in samenwerking met allochtone ouderen beleid maken. Daarnaast kan de provincie zich sterk maken voor speciale woonvoorzieningen: een Chinees bejaardenhuis, een Turkse vleugel in een bestaan bejaardenhuis, een woongroep voor Hindoestaanse ouderen. Tot slot kan de introductie van een persoonsgebonden ouderenbudget een oplossing bieden. Ouderen krijgen, op basis van een indicatie, een bedrag dat zij vrij kunnen besteden aan wonen en\of zorg volgens de eigen behoefte.

N.B. Het vijfpuntenplan is verkrijgbaar bij de afdeling voorlichting vande Tweede Kamerfractie.

Deel: ' GroenLinks komt met provinciaal zorgplan allochtone ouderen '
Lees ook