GroenLinks


-

GroenLinks op bezoek bij Nederland Natuurlijk in Waterland

6 mei 2002

Dinsdag 7 mei brengt de Tweede Kamerfractie van GroenLinks een werkbezoek aan Waterland, een natuurgebied van Staatsbosbeheer ten noorden van Amsterdam. Gastheer van dit bezoek is de coalitie Nederland Natuurlijk (o.a. ANWB, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Unie van Waterschappen en Vogelbescherming).

De coalitie Nederland Natuurlijk is opgericht om natuur en milieu in Nederland te behouden en te verbeteren. Dit natuuroffensief is dringend noodzakelijk. Uitvoering van de plannen van Nederland Natuurlijk kost veel geld, aandacht en bestuurlijke durf. GroenLinks wil daarom:

- betere wettelijke mogelijkheden voor aankoop natuurgebieden
- de komende vier jaar 1,7 mrd euro extra voor natuur:
- aankoop natuurgebieden

- inpassing snelwegen en spoorlijnen

- bescherming zones rond natuurgebieden tegen verdroging en vervuiling
- stimuleren boeren tot agrarisch natuurbeheer
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan het werkbezoek. Het programma is als volgt:

15.30 uur verzamelen op meetingpoint Amsterdam CS 16.00 uur bezoek aan Waterland, toelichting op de ontwikkelingen, het gebruik en beheer, de toekomstplannen
16.45 uur debat aan de hand van enkele stellingen tussen vertegenwoordigers van Nederland Natuurlijk en Groen Links in café De Oude Taveerne, Durgerdammerdijk 73 te Amsterdam 17.30 uur afronding en conclusies
17.45 uur Groen Links en Nederland Natuurlijk beschikbaar voor de media
18.00 uur afsluiting


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' GroenLinks op bezoek bij Nederland Natuurlijk in Waterland '
Lees ook